oficiální stránky obce

Projekt  “Zpracování  dokumentace pro společné řízení trasy spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáky”  byl podpořen z Dotačního Libereckého kraje, program  6.3 podpora projektové dokumentace.


Projekt “Pořízení zásahového obleku a další vybavení požární ochrany”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.


Projekt “Stezka pro chodce a cyklisty – Sever (k prlmyslové zóně)”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  6.1 rozvoj cyklistické dopravy.

 


Projekt “Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany” byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje.

 


Projekt “Pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice” byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje.

 Projekt
„Oprava místních komunikací v lokalitě na Závodí v obci Příšovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR ve výši 4.530.969,– Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Projekt „Víceúčelové hřiště 18×36 m ZŠ Příšovice” byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.