oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

obec spolupracuje s firmou Atakarchitekti na řešení koncepce využití potenciálu oblasti písečných jezer. Na toto téma jsme uspořádali již dvě setkání občanů s architekty v naší DPS. Tam jsme diskutovali nad jejich rozborem tohoto území o jeho problémech a potenciálu, ale také nad navrženou koncepcí rozvoje. Také naše názory a náměty byli uchopeny a zapracovány do výstupního konceptu s názvem “Písečáky v Příšovicích” . Vzhledem k době coronavidové není možné naše společné setkání nad tímto materiálem. Proto vám v odkazu předkládám tento dokument k nahlédnutí a případnému komentáři.