oficiální stránky obce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, řeší problematiku ztracených a nalezených věcí následovně:

  • Kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.
  • Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let, od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.
  • Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.) se předávají tomu úřadu, který je vydal.
Zde je možno odevzdávat nálezy, které mají trvalou hodnotu – nikoliv věci znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé, viditelně poškozené, nefunkční, zcela nepoužitelné.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Obec Příšovice
Příšovice 60
463 46 Příšovice