oficiální stránky obce

Od 25.10.2021 bude platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. Výjimka pro obřad a pořízení fotografií však zůstane nadále v platnosti. Od 01.11.2021 se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin.

Svatby se mohou konat. Bez dodržení dalších podmínek může  na svatbě přítomno 30 účastníků (uvnitř i venku). Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

V případě, že všichni přítomní (včetně snoubenců, matrikáře, oddávajícího atp.) doloží:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě,
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Může se svatby konané venku účastnit 2000 osob, uvnitř je pak limit 1000 osob. 

Svatební obřady provádíme v kapli sv. Václava v Příšovicích, ale obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem.

Úředně určenou místností je kaple sv. Václava.
Úředně stanovenou dobou je pondělí, středa od 7.00 do 15.00 hod.
Svatební obřad provádíme i mimo úředně určenou místnost a úředně stanovenou dobu. V neděli a ve státní svátky se svatební obřady nekonají.

Vyplněný dotazník k uzavření manželství s potřebnými doklady se odevzdá 30 dní před termínem sňatku na OÚ Příšovice.
Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Podrobné informace o uzavření manželství naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Kaple sv. Václava

Kapacita míst k sezení: 50

Svatební obřady zajišťujeme po celý rok. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou.
Vozidla svatebčanů mohou parkovat na parkovišti u budovy OÚ, která se nachází naproti kapli.
Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.

Vážení snoubenci,

Pokud jste si vybrali místo a dohodli se na termínu Vaší svatby, je nutné se obrátit buď osobně, telefonicky nebo e-mailem (prisovice@email.cz) na matriční úřad, kde Vám budou sděleny další podrobnosti a náležitosti potřebné k uzavření manželství.

Oddávající:
starosta:
Ing. František Drbohlav
místostarosta:
Jan Košek, DiS.

členové zastupitelstva:
Jitka Sahajová
Ing. Ladislav Hlava
Pavlína Dlasková Hoření

Matrikářky:
Marie Špringerová
Jana Flanderková
Jana Pašková
Oddávací dny
Oddávací dny na rok 2021 zde.

Termíny, které NEJSOU
k dispozici jako oddávací dny v roce 2021:
02.01.2021, 03.04.2021, 01.05.2021 (státní svátek), 08.05.2021 (státní svátek), 29.05.2021, 10.07.2021, 31.07.2021, 25.09.2021, 09.10.2021, 30.10.2021.

Rezervace termínů na rok 2021 je možná od 01.01.2021.
Správní poplatky
  • 0,- Kč každé, pondělí a středu od 7.00 do 15.00 hod. v určeném místě (Kaple sv. Václava)
  • 1.000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou dobu nebo/a uskutečnění obřadu na jiném vhodném místě
  • 3.000,- Kč správní poplatek za svatební obřad mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
  • 2.000,- Kč správní poplatek za svatební obřad s cizincem, který nemá trvalý pobyt na území ČR

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu.