oficiální stránky obce

Svatební obřady provádíme v kapli sv. Václava v Příšovicích, ale obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem.

Úředně určenou místností je kaple sv. Václava.
Úředně stanovenou dobou je pondělí, středa od 7.00 do 15.00 hod.
Svatební obřad provádíme i mimo úředně určenou místnost a úředně stanovenou dobu. V neděli a ve státní svátky se svatební obřady nekonají.

Vyplněný dotazník k uzavření manželství s potřebnými doklady se odevzdá 30 dní před termínem sňatku na OÚ Příšovice.
Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Podrobné informace o uzavření manželství naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Kaple sv. Václava

Kapacita míst k sezení: 50

Svatební obřady zajišťujeme po celý rok. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou.
Vozidla svatebčanů mohou parkovat na parkovišti u budovy OÚ, která se nachází naproti kapli.
Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.

Vážení snoubenci,

Pokud jste si vybrali místo a dohodli se na termínu Vaší svatby, je nutné se obrátit buď osobně, telefonicky nebo e-mailem (prisovice@email.cz) na matriční úřad, kde Vám budou sděleny další podrobnosti a náležitosti potřebné k uzavření manželství.

Oddávající:
starosta:
Ing. František Drbohlav
místostarosta:
Jan Košek, DiS.

členové zastupitelstva:
Jitka Sahajová
Ing. Ladislav Hlava
Pavlína Dlasková Hoření

Matrikářky:
Marie Špringerová
Jana Flanderková
Jana Pašková
Oddávací dny
Oddávací dny na rok 2023 zde.

Termín, které NEJSOU k dispozici jako oddávací dny v roce 2023 (výčet může být ještě rozšířen):
  • 8.4.2023
  • 29.4.2023
  • 6.5.2023
  • 7.7.2023
  • 8.7.2023
Rezervace termínů na rok 2023 je možná od 01.01.2023.
Správní poplatky
  • 0,- Kč každé, pondělí a středu od 7.00 do 15.00 hod. v určeném místě (Kaple sv. Václava)
  • 1.000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou dobu nebo/a uskutečnění obřadu na jiném vhodném místě
  • 3.000,- Kč správní poplatek za svatební obřad mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
  • 2.000,- Kč správní poplatek za svatební obřad s cizincem, který nemá trvalý pobyt na území ČR

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu.