oficiální stránky obce

Ověřování podpisů a vidimace listin:

Jana Pašková, Jana Flanderková, Jana Marková, Zuzana Jírová

Hospodářsko-správní úsek:

Jana Flanderková

Bytové hospodářství:

Jana Flanderková

Evidence obyvatel:

Jana Pašková, Jana Flanderková

Matriční úřad:

Marie Špringerová, Jana Flanderková, Jana Pašková

Účetnictví:

Zuzana Jírová

Pověřený stavební úřad
Jana Marková - vedoucí
Šárka Kracíková
Údržba obce
Petr Bernat
Milan Červa
Hlášení závad: tel. 602 112 038
Pracovnice v DPS
Marcela Krátká
Miluše Vítová
(též spravují obecní knihovnu, která je umístěna v DPS)