oficiální stránky obce

Formuláře jsou závazné a nelze je měnit.

 • Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství, na kterémkoli vhodném místě mimo dobu stanovenou – žádost
 • Dotazník k uzavření manželství – dotazník
 • Povolení zvláštního užívání komunikace – povolení
 • Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Příšovice – žádost
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – žádost
 • Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví obce Příšovice – podnět
 • Žádost o poskytnutí příspěvku na akci – žádost
 • Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad – prohlášení
 • Dohoda o pronájmu sokolovny – dohoda
 • Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky – žádost
 • Návrh na pořízení změny Územního plánu Příšovice – návrh