oficiální stránky obce

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

obrázek

Příšovice jsou členy SMO ČR od ledna roku 1991. V Předsednictvu SMO ČR jsou od 10.června 2011.
Svaz měst a obcí ČR k 4. listopadu 2011 sdružuje 2 508 obcí, tj. 40,12 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 7 837 240 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 74, 41 %.

Oficiální stránky: www.smocr.cz

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

obrázekSdružení obcí Libereckého kraje bylo založeno počátkem roku 1996 pod názvem „Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí“se sídlem ve Smržovce. Postupně se členy sdružení stalo na 40 obcí a měst z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Děčín. Prvotními cíly sdružení byly zejména koordinace postupů a prosazování zájmů zakladatelů při privatizačních procesech, zastupování zájmů zakladatelů vůči různým institucím, výměna názorů a zkušeností mezi představiteli obcí, různé jednorázové projekty zaměřené na prezentaci obcí a regionu, pořádání konferencí a panelových diskusí na aktuální témata z činností měst a obcí.Podrobná prezentace SOLK ke stažení zde.
Oficiální stránky: www.solk.cz

EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

obrázek

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa vznikl v roce 1991 jakožto sdružení měst, obcí, okresů a krajů v česko-polsko-saském příhraničí. Hlavní náplní činnosti Euroregionu je rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce a podpora aktivit, které mají význam při sbližování, poznávání a partnerství obyvatel a dalších subjektů v příhraničním území.

Oficiální stránky: www.ern.cz

MIKROREGION JIZERA

obrázek

Obec Příšovice je členem Mikroregionu Jizera. Jedná se o dobrovolný svazek 14-ti obcí a města Turnova. Na začátku prosince byly spuštěny nové internetové stránky mikroregionu na adrese www.mikroregionjizera.cz. Velmi uvítáme jakékoliv vaše náměty, připomínky, či informace nebo fotografie, které budete chtít na webové stránky umístit. Součástí stránek je také katalog místních firem, ve kterém se může zdarma prezentovat každá firma sídlící na území mikroregionu.
Kontaktní osobou, respektive webmasterem nových stránek je technický odborník, pan Jan Hadrava – hadrava@mikroregionjizera.cz, 776 154 493, na kterého se můžete obracet s požadavky na registraci do katalogu firem nebo náměty na úpravu či aktualizace internetových stránek.

Oficiální stránky: www.mikroregionjizera.cz

MAS Turnovsko

obrázek

Obec Příšovice je v území MAS Turnovsko.

Oficiální stránky: