oficiální stránky obce

Investice 2017

Nákup nového dopravního hasičského automobilu pro výjezdovou jednotku SDH. Nákup byl uskutečněn na základě spolufinancování z prostředků Libereckého kraje a GŘ HZS Ministerstva vnitra ČR. Termín: 8/2017

Úprava zeleně v obci. Průklest náletových dřeviny mezi garážemi, pokácení  nebezpečných topolů u Jacht klubu ohrožující svým stářím okolí. Nové osázení ploch u garáží, u pomníku na hřbitově, příprava květné louky u PD. Termín: 3/2017