oficiální stránky obce

Investice 2016

Výměna okenních a dveřních výplní sokolovny s přemístěním bočního vchodu. Na základě VR realizovaly firma Palestav CZ s.r.o.

Realizace: prosinec 2016

Pokračování

Oprava sokola a výroba dvou nových, které budou umístěny na pilířích sokolovny.

Realizace: listopad 2016

Výměna zastaralého a již v případě poruchy neopravitelného řídicího systému plynové kotelny za nový. Na základě VR provedla firma Warmnis.

Realizace: listopad 2016

Revitalizace dětského hřiště formou komplexní obnovy nevyhovujících herních prvků. Administraci VR prováděla firma Timoris, dodávku a montáž prvků prováděla firma hřiště cz. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z programu MMR ve výši 400 tis. Kč.

Realizace: listopad 2016

Oprava zdravotního střediska zateplením obvodových plášťů a střechy. Na základě VR prováděla firma Spiders r.o..  Finančně se podílel na akci Liberecký kraj částkou ve výši 300 tis. Kč.

Realizace: listopad 2016

Pokračování

Výsadba zeleně v oblasti sídliště vysazením nízkokmenných 18 kusů stromů (višeň, javor, jabloň, lípa, jilm).

Realizace: listopad 2016

Prodloužení osvětlení na Záhumení ke hřbitovu osazením 6 sloupů veřejného osvětlení.
Na financování se podílel Mikroregion Jizera částkou 127 tis. Kč.

Realizace: říjen 2016

Oprava hasičské zbrojnice – výměna 3 kusů původních vrat za lamelové s dálkovým ovládáním, oprava podlah všech garáží  systémem Flimex. Oprava plně hrazena z dotačních prostředků  Libereckého kraje a GŘ HZS Praha. Celková dotace na akci byla 295 tis. Kč.

Realizace: září 2016

Rekonstrukce hromosvodu sokolovny včetně revize.

Realizace: srpen 2016