oficiální stránky obce

Aktuality

V souvislosti s aktuální situací v oblasti výskytu ptačí chřipky zveřejňujeme pokyny, jak se chovat v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptactva. V případě nálezu volně žijícího uhynulého ptáka, je zapotřebí kontaktovat krajskou veterinární správu na tel. čísle: 720 995 207, 485 246 691, 775 869 078. Více informací na plakátu zde.

Upozorňujeme občany, že dnes je poslední termín pro odevzdání sčítacího listu drůbeže a jiných ptáků chovaných ve vašich domácnostech na obecní úřad. Sčítání se týká hrabavé i vodní drůbeže, ale i exotického ptactva. Je tedy nutné vyplnit sčítací listy i pro andulky, papoušky, kanárky nebo jiné ptactvo ve vašich domácnostech. 

Pokud jste sčítací list neobdrželi od pracovníků obce a nenalezli jste jej v poštovní schránce, můžete si list vyzvednout na OÚ, případně jej tam přímo vyplnit. Je nutné mít s sebou občanský průkaz. 

Pro nemovitosti, kde není žádný chov drůbeže nebo jiného ptactva, se sčítací list neodevzdává.

Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.

Nařízení státní veterinární správy k dispozici zde.

Více informací o ptačí chřipce pro veřejnost k dispozici zde.

Rozdělení na ochranné pásmo a pásmo dozoru.

Ve dnech 1. a 15.03.2017 od 09:00 do 15:00 hodin bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Příšovicích katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

Úplné informace k dispozici zde a na úřední desce.

Na základě jednání se společností SVS a.s. byly definovány jednotlivé kroky k realizaci nové ČOV situované dle schváleného ÚP v prostoru za garážemi. Postup bude následující:

  • Projekční práce 2017
  • Vydání stavebního povolení 03/2018
  • Soutěž na dodavatele 04 – 08/2018
  • Zahájení výstavby 09/2018
  • Ukončení výstavby 10/2019

Výstavba ČOV koliduje s další významnou akcí, a to s Revitalizací Příšovky II., o které jsem Vás informoval dne 17.10.2016. Obě akce musí obec zkoordinovat tak, aby zemní práce potrubních systémů ČOV vedené pod Příšovkou byly dokončený dříve, než povodňový park v této oblasti, který je součástí revitalizace. Koordinační situace budoucí ČOV je k nahlédnutí zde.

Děkujeme občanům obce Příšovice za dobrou platební morálku v roce 2016 týkající se poplatků za odpady, za psy a hřbitovní místa. Věříme, že i v letošním roce budete stejně vstřícní.