oficiální stránky obce

Aktuality

Upozorňujeme občany, že v současné době Policie ČR v Libereckém kraji zaznamenala podvodné jednání pachatelů trestné činnosti, kteří odcizují finanční prostředky z účtů osob. Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky a přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech užívají tzv. spoofing, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR. Scénáře k dosažení cíle podvodníků se mohou lišit.

Více informací naleznete zde: Fiktivní bankéř

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek dne 03.06.2021 a v pátek dne 04.06.2021 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. 
 

Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy

Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 155.

Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro veřejnost, kdy záchranáři seznamují zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek a záchranné služby jako celku, ale i s používanou technikou nebo se základy první pomoci.

Pandemie onemocnění covid-19 a související opatření přinesly v uplynulých měsících velmi náročné podmínky pro činnost zdravotnických záchranných služeb. Rozsah poskytované přednemocniční neodkladné péče v naší republice ale zůstal díky mimořádnému nasazení zdravotníků bez výraznějších omezení. Posádky i nadále zasahují ve zvýšeném stupni ochrany, na pracovištích platí zpřísněná hygienická opatření.

Největší nárůst volání zaznamenaly operační střediska zdravotnických záchranných služeb loni v březnu, kdy linku 155 vytočil i dvojnásobek běžného denního počtu volajících. I zkušení dispečeři a dispečerky s mnohaletou praxí se shodují, že podobně intenzivní služby nepamatují. U volajících byly patrné obavy z šířícího se onemocnění covid-19 a velmi často nevěděli, kam se mají se svými dotazy obracet. V následujících měsících se počet volání vrátil k normálním počtům.

Spojení se zdravotníky v řádu sekund

Po vytočení čísla 155 je volající během několika sekund spojen s profesionálními zdravotníky na zdravotnickém operačním středisku příslušné zdravotnické záchranné služby, kterých je v republice celkem 14, jedna v každém kraji a v hlavním městě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak účinně pomoci sobě nebo druhým a v případě potřeby na místo vyšlou posádky záchranné služby.

Jak správně postupovat při pomoci druhým a volání na linku 155?

· Na prvním místě je bezpečnost samotných zachránců. Než začneme komukoliv pomáhat, vždy je důležité se na pár sekund zastavit a zamyslet se, jestli nám nehrozí nějaké nebezpečí.

· Zdravotnickou záchrannou službu volejte vždy, když si nejste jistí, zda danou situaci zvládnete vlastními silami. Ne každé volání musí nutně skončit výjezdem záchranné služby, ale třeba „jen“ užitečnou radou.

· Pokud se rozhodnete pomoc v případě ohrožení zdraví zavolat, vždy vytočte přímo tísňovou linku 155.

· Nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je adresa – tedy místo, kde se nacházíte.

· Pak přenechejte iniciativu na operátorovi – odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte jako první.

· Nemusíte mít strach, protože i laika dokážou profesionálové na tísňové lince navést k poskytnutí účinné první pomoci. Není to nic těžkého, díky jejich radám zvládne pomoci opravdu každý a nakonec zjistíte, že k záchraně života nepotřebujete víc než svoje dvě ruce.

Všem také upřímně doporučujeme, aby si do svých chytrých telefonů nainstalovali bezplatnou aplikaci Záchranka. Jejím prostřednictvím v případě nouze odešlete vaši aktuální polohu a zároveň kontaktujete záchrannou službu, což je zejména v situacích, kdy nevíte, kde se nacházíte, neocenitelná věc.

Požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti

Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za použití jedlých tuků nebo olejů (dále jen „olej“), kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v sobě velké množství tepla, které však zároveň může představovat i velké nebezpečí.

Ke vznícení oleje stačí například závada ve fritéze, případně zapomenutá pánev s olejem po smažení na zapnutém sporáku. Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamenem.

Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane, je třeba myslet na své bezpečí a zvolit správný postup při řešení požáru.

CO UDĚLAT:

· Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku nebo odpojením fritézy z elektrické sítě.

· Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě a to pomocí prostředků běžně se nacházejících v domácnosti, např. zaklopením plechem na pečení, kovovou pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou. Nad rámec domácích potřeb lze pro tyto účely pořídit i speciální hasicí deky vhodné do domácnosti.

· Použijte vhodného hasivo a to ideálně hasicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje používejte vždy v souladu s návodem výrobce.

· Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý, a nechte horký olej vychladnout. Neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení.

CO NEDĚLAT:

· Nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej, neboť rozlitím může dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.

· NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem vody! Nashromážděné teplo v oleji způsobí prudké odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru a rozšíření požáru. Zároveň hrozí vznik závažných popálenin.

· Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí, opusťte místnost, zavolejte na linku 112 nebo 150 a upozorněte na požár i ostatní osoby ve svém okolí.