oficiální stránky obce

Aktuality

Koncem měsíce srpna bude zahájena rekonstrukce místní komunikace od křížení krajské silnice č. II/610 s vlečkou směrem do průmyslové zóny Sever – Giga, Grupo Antolin, Kovodemont, Final. Součástí rekonstrukce bude mimo jiné vybudování stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem podél komunikace s napojením na chodník a autobusové zastávky vybudované v rámci opravy krajské silnice č. II/610. Zhotovitelem stavby bude firma PORR a.s., která předložila ze čtyř účastníků výběrového řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 5,427 mil. Kč včetně DPH. Ukončení prací předpokládáme v listopadu roku 2021. Organizace stavby bude koordinována tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy. 

Situační výkres k nahlédnutí k dispozici zde.

Varování obyvatelstva

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit význam varování obyvatelstva.

Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání informací o neodkladných opatřeních k zajištění Vašich životů a zdraví. K varování se využívají rotační a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní sirény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek). Dále může být varování provedeno přímo, varováním občanů příslušníky zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.

K varování obyvatelstva slouží jeden varovný signál, a to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén, místních rozhlasů a mobilních sirén po zaznění všeobecné výstrahy následuje tísňová informace o charakteru ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační havárie“…). Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.

Další signály, které můžete slyšet, nejsou varovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží k ověřování provozuschopnosti varovného systému. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po provedení signálu následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární poplach“. Ten slouží ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund. U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.

A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:

  • Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
  • Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech.
  • Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory pod okny a dveřmi, např. použitím izolační pásky nebo deky.
  • Nezdržujte se v blízkosti oken.
  • Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
  • Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
  • Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace.
  • Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
  • Bez pokynu neopouštějte úkryt.

Firma Kašír s.r.o. nabízí volnou pracovní pozici na obsluhu stroje pro potahování okenních profilů. Jedná se o práci na jednosměnný provoz. Výrobní provozovna se nachází v Turnově: Daliměřice 480, průmyslová zóna Vesecko. Více informací podá kontaktní osoba, kterou je vedoucí výroby pan Milan Smrčka, tel. 605 296 947, email: smrcka@kasir.cz.

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 12.07.2021  bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena.
Sestra Vodrážková bude přítomna.
 
Dále informujeme, že v týdnu od pondělí dne 23.08.2021 do pátku dne 03.09.2021 bude ordinace MUDr. Trněného také uzavřena
Sestra Vodrážková bude přítomna. 

Informujeme občany, že Integrovaná doprava Libereckého kraje má na svém webu ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období ode dne 12.12.2021 do dne 10.12.2022. Vše na webových stránkách: www.iidol.cz.

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 31.07.2021 prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec).

Základní škola Příšovice, okres Liberec- příspěvková organizace

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Učitelka pro 1. stupeň ZŠ – úvazek 1,0
Předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb., znalost AJ výhodou, PP na dobu za MD, nástup od 25.8.2021.
Tel. 604 643 605, email. – reditel@zsprisovice.cz

Mgr. Andrea Gardoňová, ředitelka ZŠ