oficiální stránky obce

Jana Pašková

 • pondělí dne 27. 12. 2021     7:30 – 11:30 hodin
 • úterý dne 28.12.2021           7:30 – 11:30 hodin
 • středa dne 29.12.2021         7:30 – 10:30 hodin
 • čtvrtek dne 30.12.2021      13:00 – 15:45 hodin
 • pátek dne 31.12.2021                ZAVŘENO
 1. Přejeme občanům klidný adventní čas a nabízíme k prodeji hrnečky a kalendář pro rok 2022. Hrnečky s motivem Bičíkova statku za cenu 75,– K a kalendář pro rok 2022 s vybranými fotografiemi zachycující krásy obce Příšovice za cenu 95,– Kč. Prodejní místa jsou v místní knihovně v domě s pečovatelskou službou a na obecním úřadě.
 2. Dáváme občanům na vědomí, že na území obce Příšovice došlo k pokácení havarijní vrby na trávníkovém hřišti. Nabízíme místním občanům nařezanou dřevní hmotu za úklid. Zájemci prosíme, aby se hlásili telefonicky na obecním úřadě na tel. čísle: 485 177 025.
 3. Informujeme občany, že na základě nepříznivé situace se ruší kulturní akce železnobrodského sboru My Gospel, která se měla konat dne 03.12.2021 v místní kapli sv. Václava. Děkujeme za pochopení.
 4. Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici “úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče” na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou. Možný nástup záleží na dohodě. Platová třída 9 a podání přihlášek je do 08.12.2021 do 12:00 hodin. Více informací na stránkách města www.turnov.cz nebo na Městském úřadě v Turnově.
 5. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 09.12.2021 a v pátek dne 10.12.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
 6. Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků bude jako každý rok omezen: čtvrtek dne 23.12.2021 zavřeno, pondělí dne 27.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, úterý dne 28.12.2021 zavřeno, středa dne 29.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, čtvrtek dne 30.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin a pátek dne 31.12.2021 zavřeno.
 7. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá v platnost nový zákon o odpadech s novými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy, atd.). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 01.01.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena za jednoho poplatníka stejná, tedy 600,– Kč na rok a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je i v části obce Na Kovárně. Pro třídění odpadu jsou v obci k dispozici velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd). Na obci je také možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.

Přejeme občanům klidný adventní čas a nabízíme k prodeji hrnečkykalendář pro rok 2022.

 • hrnečky s motivem Bičíkova statku za cenu 75,–
 • kalendář pro rok 2022 s vybranými fotografiemi zachycující krásy Příšovic za cenu 95,– Kč 

Prodejní místa jsou v místní knihovně v domě s pečovatelskou službou, v prodejně chovatelských potřeb a na obecním úřadě.

 1. Přejeme občanům klidný adventní čas a nabízíme k prodeji hrnečky a kalendář pro rok 2022. Hrnečky s motivem Bičíkova statku za cenu 75,– K a kalendář pro rok 2022 s vybranými fotografiemi zachycující krásy obce Příšovice za cenu 95,– Kč. Prodejní místa jsou v místní knihovně v domě s pečovatelskou službou a na obecním úřadě.
 2. Dáváme občanům na vědomí, že na území obce Příšovice došlo k pokácení havarijní vrby na trávníkovém hřišti. Nabízíme místním občanům nařezanou dřevní hmotu za úklid. Zájemci prosíme, aby se hlásili telefonicky na obecním úřadě na tel. čísle: 485 177 025.
 3. Informujeme občany, že na základě nepříznivé situace se ruší kulturní akce železnobrodského sboru My Gospel, která se měla konat dne 03.12.2021 v místní kapli sv. Václava. Děkujeme za pochopení.
 4. Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici “úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče” na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou. Možný nástup záleží na dohodě. Platová třída 9 a podání přihlášek je do 08.12.2021 do 12:00 hodin. Více informací na stránkách města www.turnov.cz nebo na Městském úřadě v Turnově.
 5. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 09.12.2021 a v pátek dne 10.12.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
 6. Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků bude jako každý rok omezen: čtvrtek dne 23.12.2021 zavřeno, pondělí dne 27.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, úterý dne 28.12.2021 zavřeno, středa dne 29.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, čtvrtek dne 30.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin a pátek dne 31.12.2021 zavřeno.
 7. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá v platnost nový zákon o odpadech s novými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy, atd.). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 01.01.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena za jednoho poplatníka stejná, tedy 600,– Kč na rok a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je i v části obce Na Kovárně. Pro třídění odpadu jsou v obci k dispozici velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd). Na obci je také možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.

Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů na pozici úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče, odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov.

Více informací na oznámení zde.

Zabezpečte svůj majetek proti krádežím vloupáním do nemovitostí

S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů na Semilsku, apelujeme na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.

Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k porušování domovní svobody.

V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.

Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od vozidla apod.).

Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku do konce měsíce října k celkem 535 krádežím vloupáním do nemovitostí, z toho v čtrnácti případech do ubytovacích objektů, v třiceti osmi případech do bytů, v šedesáti čtyřech případech do víkendových chat a v padesáti případech do rodinných domů. Dále pak 321 krádeží vloupáním bylo provedeno do ostatních objektů, jako jsou například garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé provozovny apod.

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:

· Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte.

· K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany.

· Neváhejte investovat do elektronické ochrany.

· Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži.

· Na noc zamykejte všechny vchodové dveře.

· V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí nezvané osoby.

· Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových dveřích nebo v blízkosti oken.

· V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit.

· Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a zapište si jejich výrobní čísla.

· Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku, zda nejsou poškozeny možné přístupové cesty dovnitř (všechny venkovní dveře i balkonové, okna apod.).

· Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně nevstupujte do objektu!!!

· Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do obydlí, nemanipulujte s věcmi a ponechte vše ve stavu, v jakém jej zanechal pachatel.

· Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.

Vánoce, Vánoce přicházejí!

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:

· Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.

· Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček a k následnému požáru.

· Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.

· Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty.

· Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem.

· Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.

· Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky uhasili.

· Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.

· Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem na pečení nebo namočenou utěrkou.

· Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných prostranstvích, dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut.

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!

 

 1. Prosíme občany o pozornost. Na základě zhoršující se situace s COVID-19  provedeme rozsvícení vánočního stromečku v pátek dne 26.11.2021 v omezeném režimu, tedy bez kulturního doprovodu a bez občerstvení. Žádáme všechny zúčastněné o dodržení aktuálních vládních opatření. K rozsvícení dojte v 17:00 hodin za doprovodu tematické reprodukované hudby.
 2. Informujeme občany, že na základě nepříznivé situace se ruší i kulturní akce železnobrodského sboru My Gospel, která se měla konat dne 03.12.2021 v místní kapli sv. Václava. Děkujeme za pochopení.
 3. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 09.12.2021 a v pátek dne 10.12.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
 4. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá v platnost nový zákon o odpadech s novými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy, atd.). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 01.01.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena za jednoho poplatníka stejná, tedy 600,– Kč na rok a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je i v části obce Na Kovárně. Pro třídění odpadu jsou v obci k dispozici velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd). Na obci je také možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.