oficiální stránky obce

Jana Pašková

 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na multipack 11% svijanský Máz za 72,50 Kč do vyprodání zásob.
 2. Informujeme občany, že je stále možné si zakoupit nový kalendář na rok 2022 a hrnečky s tématikou obce. Také stále běží soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Kdo na nesrovnalost přijde a bude mít zájem soutěžit, nechť vyplní formulář o jakou nesrovnalost se jedná. Formulář je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Soutěžit je možné do konce měsíce ledna roku 2022.
 3. V oblasti sídliště se našla opuscard pro Liberecký kraj. Kdo tuto kartu postrádá, nechť se dostaví v úřední dny na obecní úřad.
 4. Tuto sobotu dne 29.01.2022 bude možné odložit velkoobjemový odpad či stavební suť do místního sběrného dvora. Dvůr je k dispozici od 9:00 do 11:00 hodin po předchozím zavolání na telefonní číslo: 725 061 703.
 5.  Obecní úřad informuje, že na svých internetových stránkách www.prisovice.cz zveřejnil drobný majetek, který nevyužije a je možné ho výhodně odkoupit. V nabídce je třeba míchačka, několik počítačů a monitorů, příslušenství k zahradní technice atd. Zájemci prosím, aby se hlásili telefonicky na obecním úřadě na čísle 485 177 025 nebo e-mailem na adrese prisovice@email.cz.
 6. Dáváme na vědomí, že ode dne 01.01.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstává i pro letošní rok ve výši 600,– Kč na osobu, 50% slevu na poplatek mají osoby od 75 let věků. Panelové domy, kde byl poplatek hrazen ve formě nájmů (jedná se o pár domů) je změna. V těchto objektech přechází povinnost odvod poplatku přímo na každého poplatníka ve vztahu k obecnímu úřadu. Povinnost uhradit a odvést poplatek je možný jednorázově do 31.03.2022  a nebo ve dvou stejných splátkách se splatností do 31.03.2022 a 30.09.2022. Dále připomínáme poplatek za pejska, který je splatný jednorázově do 31.03.2022. Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo elektronicky bankovním převodem (v této době platbu převodem preferujeme). Více informace a sdělení variabilních symbolů získáte u pracovníků obecního úřadu na tel. čísle: 485 177 025.
 7. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízíme stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721947949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
 8. Informujeme občany, že byla dokončena rekonstrukce komunikace včetně výstavby stezky pro chodce a cyklisty od vlečky směrem ke Gize a Grupo Antolin. V současné době dochází k předávacímu procesu.
 1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na multipack 11% svijanský Máz za 72,50 Kč do vyprodání zásob.
 2. Informujeme občany, že stále běží soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Kdo na nesrovnalost přijde a bude mít zájem soutěžit, nechť vyplní formulář o jakou nesrovnalost se jedná. Formulář je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Soutěžit je možné do konce měsíce ledna roku 2022.
 3. Obecní úřad informuje, že na svých internetových stránkách www.prisovice.cz zveřejnil drobný majetek, který nevyužije a je možné ho výhodně odkoupit. V nabídce je třeba míchačka, několik počítačů a monitorů, příslušenství k zahradní technice atd. Zájemci prosím, aby se hlásili telefonicky na obecním úřadě na čísle 485 177 025 nebo e-mailem na adrese prisovice@email.cz.
 4. Dáváme na vědomí, že ode dne 01.01.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstává i pro letošní rok ve výši 600,– Kč na osobu, 50% slevu na poplatek mají osoby od 75 let věků. Panelové domy, kde byl poplatek hrazen ve formě nájmů (jedná se o pár domů) je změna. V těchto objektech přechází povinnost odvod poplatku přímo na každého poplatníka ve vztahu k obecnímu úřadu. Povinnost uhradit a odvést poplatek je možný jednorázově do 31.03.2022  a nebo ve dvou stejných splátkách se splatností do 31.03.2022 a 30.09.2022. Dále připomínáme poplatek za pejska, který je splatný jednorázově do 31.03.2022. Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo elektronicky bankovním převodem (v této době platbu převodem preferujeme). Více informace a sdělení variabilních symbolů získáte u pracovníků obecního úřadu na tel. čísle: 485 177 025.
 5. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízíme stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721947949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
 6. Informujeme občany, že byla dokončena rekonstrukce komunikace včetně výstavby stezky pro chodce a cyklisty od vlečky směrem ke Gize a Grupo Antolin. V současné době dochází k předávacímu procesu.
 1. Informujeme občany, že stále běží soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Kdo na nesrovnalost přijde a bude mít zájem soutěžit, nechť vyplní formulář o jakou nesrovnalost se jedná. Formulář je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Soutěžit je možné do konce měsíce ledna roku 2022.
 2. Dáváme na vědomí, že ode dne 01.01.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstává i pro letošní rok ve výši 600,– Kč na osobu, 50% slevu na poplatek mají osoby od 75 let věků. Panelové domy, kde byl poplatek hrazen ve formě nájmů (jedná se o pár domů) je změna. V těchto objektech přechází povinnost odvod poplatku přímo na každého poplatníka ve vztahu k obecnímu úřadu. Povinnost uhradit a odvést poplatek je možný jednorázově do 31.03.2022  a nebo ve dvou stejných splátkách se splatností do 31.03.2022 a 30.09.2022. Dále připomínáme poplatek za pejska, který je splatný jednorázově do 31.03.2022. Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo elektronicky bankovním převodem (v této době platbu převodem preferujeme). Více informace a sdělení variabilních symbolů získáte u pracovníků obecního úřadu na tel. čísle: 485 177 025.
 3. V pondělí dne 17.01.2022 proběhne svoz žlutých a oranžových pytlů. Žluté pytle slouží ke třídění smíšených plastů a oranžové pytle pro třídění tetrapaku (např. obalů od krabicového mléka, džusu). Prosíme občany, aby tyto pytle připravili na obvyklá místa pro snadný sběr. Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Třídění velkou měrou přispívá k udržení stávajícího poplatků i přes opakovaně zvyšující se náklady. Třídění má smysl.
 4. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízíme stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721947949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
 5. Informujeme občany, že byla dokončena rekonstrukce komunikace včetně výstavby stezky pro chodce a cyklisty od vlečky směrem ke Gize a Grupo Antolin. V současné době dochází k předávacímu procesu.

Komu a jak volat v případě mimořádné události

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat pomoc?

Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:

 • 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie, vyproštění osob atd.
 • 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
 • 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
 • 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu atd.
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky.

Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:

 • CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek),
 • KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události, všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
 • KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
 • Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje např. upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).

Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

V přiloženém dokumentu jsou k dispozici informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2.

Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání na rok 2022 k dani z nemovitých věcí v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, mohou na telefonních číslech v uvedených časech získat informace o povinnosti podat daňové přiznání a domluvit si pomoc s jeho vyplněním a podáním.

Širší okruh informací (včetně podání daňového přiznání v jiném kraji) mohou poplatníci získat na níže uvedeném odkazu na stránkách Finanční správy:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2 | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 Přiložený dokument:  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

 1. Přejeme občanům v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a každodenní optimismus. Čeká nás zajímavý rok plný radostných událostí ale také rok, kde se budeme potýkat s následky krize v energetice, stále se opakující nemocí Covid-19 a současnou inflací, která povede ač chceme nebo ne ke zvyšování cen. Přejeme hodně optimismu a úspěšný vstup do roku 2022.
 2. Informujeme občany, že stále běží soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Kdo na nesrovnalost přijde a bude mít zájem soutěžit, nechť vyplní formulář o jakou nesrovnalost se jedná. Formulář je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Soutěžit je možné do konce měsíce ledna roku 2022.
 3. Dáváme na vědomí, že zaměstnanci obce provedou v pondělí dne 10.01.2022  svoz řádně odstrojených vánočních stromků. Prosíme občany, kteří využijí této služby, aby odstrojené stromečky shromažďovali na tyto místa: sběrné místo u potravin Pramen, sběrné místo v centru sídliště mezi paneláky č.p. 198 a č.p. 199,  sběrné místo u kontejnerového stání u č.p. 188, dále sběrná místa v částech obce Na Kovárně, u hřbitova a na Záhumení.
 4. Tuto sobotu dne 08.01.2022 bude možné odložit velkoobjemový odpad či stavební suť do místního sběrného dvora. Dvůr je k dispozici od 9:00 do 11:00 hodin po předchozím zavolání na telefonním čísle: 725 061 703.
 5. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízíme stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721947949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
 1. Nabízíme veřejnosti k prodeji hrnečky a kalendář pro rok 2022. Hrnečky s motivem Bičíkova statku za cenu 75,– Kč a kalendář pro rok 2022 s vybranými fotografiemi zachycující krásy obce Příšovice za cenu 95,– Kč. Prodejní místa jsou v místní knihovně v domě s pečovatelskou službou, v prodejně chovatelských potřeb a na obecním úřadě.
 2. Obecní úřad Příšovice vyhlašuje soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Formulář se sdělením o jakou nesrovnalost se jedná je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Termín soutěže je do konce ledna roku 2022.
 3. Ode dne 01.01.2022 bude platná nová Obecně závažná vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství. Žádáme občany, kteří hradí a mají nadstandartní nádoby, aby se zastavili na obecním úřadě pro bližší informace, a to příští týden v pondělí dne 27.12.2021 do 12:00 hodin hodin nebo ve středu dne 29.12.2021 do 12:00 hodin.
 4. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízejí stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721 947 949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
 5. Upozorňujeme občany, že mezi svátky budou ordinační hodiny MUDr. Trněného omezeny: v pondělí dne 27. 12. 2021 a v úterý dne 28.12.2021 bude ordinace MUDr. Trněného otevřena od 7:30 do 11:00 hodin, ve středu dne 29.12.2021 od 7:30 do 10:30 hodin, ve čtvrtek dne 30.12.2021 bude ordinace otevřena od 13:00 do 15:45 hodin a v pátek dne 31.12.2021 bude ordinace uzavřena.
 6. Dále upozorňujeme občany, že dětská ordinace MUDr. Koškové bude o Vánocích též omezena: v pondělí dne 20. 12. 2021 a v úterý dne 21.12.2021 bude ordinace otevřena od 7:30 do 12:00 hodin, ve středu dne 22.12.2021 od 12:00 do 16:00 hodin, ve čtvrtek dne 23.12.2021 bude ordinace otevřena od 7:30 do 12:00 hodin, v pátek dne 24.12.2021 bude dětská ordinace uzavřena, v pondělí dne 27. 12. 2021 a v úterý dne 28.12.2021 bude ordinace otevřena od 7:30 do 12:00 hodin, ve středu dne 29.12.2021 od 12:00 do 16:00 hodin, ve čtvrtek dne 30.12.2021 bude ordinace otevřena od 7:30 do 12:00 hodin a v pátek dne 31.12.2021 bude ordinace otevřena od 7:30 do 11:00 hodin.
 7. Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků bude jako každý rok omezen: čtvrtek dne 23.12.2021 zavřeno, pondělí dne 27.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, úterý dne 28.12.2021 zavřeno, středa dne 29.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, čtvrtek dne 30.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin a pátek dne 31.12.2021 zavřeno.