oficiální stránky obce

Jana Pašková

 1. Informujeme občany, že v pátek dne 29.10.2021 bude Obecní úřad Příšovice uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 2. Severočeské vodovody a kanalizace informují o rekonstrukci vodovodního řadu, kterou plánují v období od 11.10.2021 do 29.10.2021. V tomto období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých bude veřejnost informovaná s předstihem.
 3. TJ Sokol Příšovice pořádá v sobotu dne 30.10.2021 v Sokolovně v Příšovicích hudební kulturní akci kapel Seven, Luboš Odháněl W.I.X. a kapely Anarchie. Akce bude zahájena od 20:00 hodin za dodržení platných hygienických a vládních opatření.  K dispozici budou dva bary a z toho jeden s dámskou obsluhou ve sklepě, kuchyň s nabídkou drobného občerstvení a nealko nápojů, parkování na prostranství před sokolovnou. Vstupné činí 150.– Kč v předprodeji a 200,– Kč na místě. Předprodej se koná každý čtvrtek v kabinkách na trávníkovém hřišti v Příšovicích od 16:00 – 18:00 hodin.
 4. Upozorňujeme občany, že dětská ordinace, MUDr. Jitka Košková bude v pátek dne 22.10. 2021 a v pátek dne 29.10. 2021 uzavřena. Sestra přítomna nebude.
 5. Informujeme občany, že gynekologická ordinace MUDr. Romana Palušáka se rozhodla ukončit své působení a praxi v Příšovicích. Provoz bude zajištěn ještě do konce měsíce října 2021. Od pondělí dne 01.11.2021 je pro místní pacientky zajištěna ordinace v Turnově ve dnech pondělí, středa a pátek nebo případě mohou využít ordinaci v Českém Dubu každý čtvrtek.
 6. Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude v naší obci dne 29.10.2021 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.  Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370,–Kč. Cena revize kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800,–Kč. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle 778 144 563.
 7. Informujeme občany, že v pondělí dne 25.10.2021 proběhne svoz vytříděného odpadu. Přistavení pytlů žádáme do pondělní 8:00 hodiny  ranní. Zaměstnanci obce je svezou. Pytle pro třídění je možné zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Upřesňujeme informace, že žluté nádoby slouží ke sběru sešlapaných PET lahví a modré nádoby k sešlapaným kartonům a ke sběru papíru. Žádáme o sešlapávání neboť nejdražší není likvidace ale doprava.
 8. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 25.10.2021 od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery.  Prodej bude realizován na halách v Přestavlkách (Hoškovice 55). Cena je 30,- Kč/kg a upřednostňuje se platba kartou. ZD Březina nad Jizerou také zahajuje ode dne 06.11.2021 každou sobotu až do vyprodání zásob  prodej živých vykrmených krůt . Prodej proběhne vždy v čase od 8:00 – 11:00 hodin a cena je 62 Kč/kg.
 9. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 11.11.2021 a v pátek dne 12.11.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
 10. V neděli dne 14.11.2021 proběhne v naší obci Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne před místní sokolovnou v čase od 13:30 do 13:45 hodin. Přijímány budou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečný odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Upozorňujeme občany, že v pátek dne  29.10.2021 bude Obecní úřad Příšovice celý den uzavřen.

                                                                                                                              Děkujeme za pochopení.

 1. Informujeme občany, že v pátek dne 29.10.2021 bude Obecní úřad Příšovice uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 2. Severočeské vodovody a kanalizace informují o rekonstrukci vodovodního řadu, kterou plánují v období od 11.10.2021 do 29.10.2021. V tomto období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých bude veřejnost informovaná s předstihem.
 3. TJ Sokol Příšovice pořádá v sobotu dne 30.10.2021 v Sokolovně v Příšovicích hudební kulturní akci kapel Seven, Luboš Odháněl W.I.X. a kapely Anarchie. Akce bude zahájena od 20:00 hodin za dodržení platných hygienických a vládních opatření.  K dispozici budou dva bary a z toho jeden s dámskou obsluhou ve sklepě, kuchyň s nabídkou drobného občerstvení a nealko nápojů, parkování na prostranství před sokolovnou. Vstupné činí 150.– Kč v předprodeji a 200,– Kč na místě. Předprodej se koná každý čtvrtek v kabinkách na trávníkovém hřišti v Příšovicích od 16:00 – 18:00 hodin.
 4. Informujeme občany, že v pondělí dne 25.10.2021 proběhne svoz vytříděného odpadu. Přistavení pytlů žádáme do pondělní 8:00 hodiny  ranní. Zaměstnanci obce je svezou. Pytle pro třídění je možné zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Upřesňujeme informace, že žluté nádoby slouží ke sběru sešlapaných PET lahví a modré nádoby k sešlapaným kartonům a ke sběru papíru. Žádáme o sešlapávání neboť nejdražší není likvidace ale doprava.
 5. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 25.10.2021 od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery.  Prodej bude realizován na halách v Přestavlkách (Hoškovice 55). Cena je 30,- Kč/kg a upřednostňuje se platba kartou. ZD Březina nad Jizerou také zahajuje ode dne 06.11.2021 každou sobotu až do vyprodání zásob  prodej živých vykrmených krůt . Prodej proběhne vždy v čase od 8:00 – 11:00 hodin a cena je 62 Kč/kg.
 6. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 11.11.2021 a v pátek dne 12.11.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
 7. V neděli dne 14.11.2021 proběhne v naší obci Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne před místní sokolovnou v čase od 13:30 do 13:45 hodin. Přijímány budou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečný odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Listopad – lístek spad… Pálit či nepálit?

Každé roční období je něčím typické. Podzim není výjimkou. Barevné listy na stromech a následně pak ležící v haldách pod stromy. K přípravám na blížící se zimu patří jejich úklid. Likvidaci listí lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První skupina, zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují přímo na svých pozemcích, případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo kompostáren. Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději pálí, a to k nelibosti sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však při dodržení určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České republiky.

Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Konkrétně lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálení pak mohou upravovat i místní vyhlášky měst a obcí (některé obce nepovolují spalování rostlinného odpadu a nabízejí jeho likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit bioodpad jen v určitě dny apod.). Povinnost ohlašovat pálení odpadu místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje mají podnikající fyzické a právnické osoby. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné pálení nahlásit taktéž. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused. Učinit tak lze přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách v aplikaci Evidence pálení https://paleni.izscr.cz/ popřípadě prostřednictvím telefonu.

Zásady pálení odpadu:

· Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.

· Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.

· Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.

· K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek apod.

· Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.

· Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.