oficiální stránky obce

Obecní úřad Příšovice

 

O víkendu se konaly volby do obecního zastupitelstva a první kolo do 1/3 senátu České republiky. Volební účast pro volbu nového zastupitelstva v naší obci byla vyšší než tomu bylo v roce 2018  a to 50,85%, pro volbu 1/3 členů do Senátu ČR byla účast 41,4%. Do druhého kola senátních voleb postupují kandidáti. Ing. Michael Canov za SLK, Ing. Radka Loučková Kotasová za ANO. Do obecního zastupitelstva v naší obci obdrželi Hasiči a sokol Příšovice 50,50 % hlasů a Nezávislí – Rozumná cesta 49,50 %. Do obecního zastupitelstva bylo nově zvoleno 15 členů. Jmenovitý seznam je zveřejněn na stránkách obce Příšovice. Všem voličům děkujeme za účast.

 

Druhé kolo do Senátu ČR proběhne v pátek 30. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 1. října od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je zasedací místnost místního Obecního úřadu čp.60. Volit se bude mezi dvěma kandidáty a to ING. Michael Canov za SLK a Ing. Radka Loučková Kotasová za ANO. Hlasovací volební lístky budou pouze ve volební místnosti. Při hlasování je potřeba se prokázat občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Kdo by se ze zvlášť závažných zdravotních důvodů nemohl hlasování zúčastnit osobně, je možné se domluvit na návštěvě členů volební komise s přenosnou volební schránkou – je možné volat i v den konání voleb. Pro tyto případy volejte na číslo: 608418215.

 

ČEZ distribuce informuje o výpadku a odstávky el. energie ve dne 3. října od 9:00 – 18:30. Dotčená místa popisná naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz

 

POZOR!! Informujeme občany, že na sv. Václava tedy 28. Září nás navštíví a přijede pouť. Místo konání poutě se přesouvá před prostranství místní sokolovny z důvodu nepřízně počasí a měkkého podloží.  

Přislíbeny jsou labutě, autodrom, řetízák, střelnice, dětské kolotoče, vláček, stánky s cukrovou vatou, cukrovinkami, ledovou tříští, langoši.  

 

 

Obec Příšovice pořádá zájezd do divadla na Fidlovačce na divadelní představení FAMILIE. Divadelní představení se koná 29. Října. Cena vstupenky po 30% slevě činí 314 Kč, obec zajistí a hradí autobusovou dopravu. Odjezd autobusu bude 29. Října ve 12:30. Zájemci si mohou lístky zakoupit v otevírací době přímo na obecním úřadě.

Volby do zastupitelstva obce Příšovice a do Senátu ČR proběhnou v pátek 23. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 24. Září od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu čp.60. Při hlasování je potřeba se prokázat občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Kdo by se ze zvlášť závažných zdravotních důvodů nemohl hlasování zúčastnit osobně, je možné se domluvit na návštěvě členů volební komise s přenosnou volební schránkou. Pro tyto případy volejte na číslo: 608418215. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.

 

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 13% svijanskou Kněžnu za 11,10 Kč. Akce trvá vyprodání zásob.

 

ČEZ distribuce informuje o výpadku a odstávky el. energie ve dne 3. října od 9:00 – 18:30. Dotčená místa popisná naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz

 

 

Dáváme na vědomí, že volby do zastupitelstva obce Příšovice a do Senátu ČR proběhnout v pátek 23. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 24. Září od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je zasedací místnost místního Obecního úřadu čp.60. Při hlasování je potřeba se prokázat občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Kdo by se ze zvlášť závažných zdravotních důvodů nemohl hlasování zúčastnit osobně, je možné se domluvit na návštěvě členů volební komise s přenosnou volební schránkou. Pro tyto případy volejte na číslo: 608418215. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.

 

Informujeme občany, že na sv. Václava tedy 28. Září nás navštíví a přijede pouť. Atrakce a stánky budou nově situovány v povodňovém parku za garážemi. Přislíbeny jsou labutě, autodrom, řetízák, střelnice, dětské kolotoče, vláček, stánky s cukrovou vatou, cukrovinkami, ledovou tříští, langoši.  

 

V pondělí 26. Září proběhne svoz pytlů s vytříděným odpadem tzn. žlutých se směsným plastem a oranžových s tetrapakem. Žádáme občany, aby tyto pytle připravili do 8:00  ranní na obvyklá místa, zaměstnanci obce je odstraní. Nové pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě.   

 

Obec Příšovice pořádá zájezd do divadla na Fidlovačce na divadelní představení FAMILIE. Divadelní představení se koná 29. Října. Cena vstupenky po 30% slevě činí 314 Kč, obec zajistí a hradí autobusovou dopravu. Odjezd autobusu bude 29. Října ve 12:30. Zájemci si mohou lístky zakoupit v otevírací době přímo na obecním úřadě.

 

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz za 9,50Kč. Akce probíhá od pondělí 5.září do neděle 11 září.

 

Informujeme občany, že se opět obnovili práce na parkovacích plochách u panelových domu 187/188/189. Žádáme občany v těchto domech, aby svá vozidla neparkovala před těmito domy.

 

Ve středu 7. září od 17:00 se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Příšovice. Konat se bude v přísálí místní sokolovny čp. 145  

 

Dáváme na vědomí, že volby do zastupitelstva obce Příšovice a do Senátu ČR proběhnout v pátek 23. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 24. Září od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je zasedací místnost místního Obecního úřádu čp.60. Hlasovací lístky pro volbu do obecního zastupitelstva a do Senátu budou doručeny v jedné obálce nejpozději 3 dny před konáním voleb. Bližší informace jsou vyvěšené na úřední desce nebo na stránkách obce www.prisovice.cz 

 

Informujeme občany, že na sv. Václava tedy 28. září nás navštíví a přijede pouť. O místě konání a o bližších informacích budeme ještě informovat.

 

Obec Příšovice pořádá zájezd do divadla na Fidlovačce na divadelní představení FAMILIE. Divadelní představení se koná 29. Října. Cena vstupenky po 30% slevě činí 314 Kč, obec zajistí a hradí autobusovou dopravu. Odjezd autobussu bude 29. října ve 12:30. Zájmci si mohou lístky zakokupit v otevírací době přímo na obecním úřadě.