oficiální stránky obce

Vyzýváme občany, kteří neuhradili poplatky za odpady v zákonné lhůtě do 30. září aby tak neprodleně učinily do konce listopadu. V případě nejasností s úhradou prosím kontaktujte

Mikroregion Jizera zve seniory na divadelní představení komedie Františka Ringo Čecha,, Dívčí válka,, které se koná v kulturním domě v Pěnčíně 24. listopadu od 19:00. Kdo by měl zájem o dopravu prosím o nahlášení v DPS u pečovatelek nebo na OU na tel. č.: 485177025. V případě zájmu většího počtu osob z naší obce, obec zajistí dopravu tam i zpět.

Rozsvícení vánočního stromečku proběhne v pátek 1. prosince před místním domem s pečovatelskou službou. V 17:00 zahájí tuto akci starosta obce Ing. František Drbohlav, proběhne vystoupení dětí ze základní a mateřské škol, prodej vánočních dárečků, teplý svařák a jablečný mošt, občerstvení zajištěno

V sobotu 2. prosince bude možnost využít sběrného místa pro odložení velkoobjemového odpadu či stavební sutě a to v čase 9:00-11:00. Obsluha mající službu bude k dispozici na zavolání na tel. č: 725061703.

  1. prosince od 17:00 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání proběhne v přísálí místní sokolovny. Program bude zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz a na úřední desce.
  2. prosince proběhne v místní kapli sv. Václava od 18:00 adventní koncert pěveckého sboru ze Železného Brodu ,, MY GOSPEL,, Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitu.

Místní spolek  SOKOL zve rodiče s dětma na divadelní představení pro děti ,, Jak čerti pekli vánoční cukroví,, z tvorby divadla KOLOBĚŽKA. Představení proběhne v místní sokolovně a to v neděli 10. prosince od 16:00. Vstupné bude dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.