oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech prodlužuje akci na 11% Svijanský máz za 10,90 do středy 15. listopadu.

Dáváme na vědomí, že 16. listopadu bude obecní úřad zavřen.

Informujeme občany, že za garážemi probíhá odstranění rozložitelného odpadu (listí, trávy, klestí a větve) s následným zpevněním a úpravou plochy. Pro odkládání tohoto druhu odpadu využívejte dva přistavené modré kontejnery. Koncem týdne dojde k dokončení opravy veřejného pískoviště v centru sídliště.

Obec Příšovice zve občany na vánoční prodejní výstavu kreativity a ručních prací, která se bude konat 25. listopadu ve společenské místnosti DPS od 10-16:00. Zájemci s nabídkou tematických ručních výrobků jsou vítáni a prosíme o nahlášení na obecní úřad na tel.: 485177025 do 15. listopadu. 

Základní škola v Příšovicích pořádá věncování a to ve čtvrtek 30. listopadu od 16:00 v místní základní škole. Zájemci o věncování se mohou hlásit nejpozději do středy 15. listopadu na tel. čísle 485177056.

Mikroregion Jizera zve seniory na divadelní představení komedie Františka Ringo Čecha,, Dívčí válka,, které se koná v kulturním domě v Pěnčíně 24. listopadu od 19:00. Kdo by měl zájem o dopravu prosím o nahlášení v DPS u pečovatelek nebo na OU na tel. č.: 485177025. V případě zájmu většího počtu osob z naší obce, obec zajistí dopravu tam i zpět.

Rozsvícení vánočního stromečku proběhne v pátek 1. prosince před místním domem s pečovatelskou službou. V 17:00 zahájí tuto akci starosta obce Ing. František Drbohlav, proběhne vystoupení dětí ze základní a mateřské škol, prodej vánočních dárečků, teplý svařák a jablečný mošt, občerstvení zajištěno

  1. prosince od 17:00 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání proběhne v přísálí místní sokolovny. Program bude zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz a na úřední desce.