oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akcích na 11% Svijanský Máz za 10,90. Akce potrvá od čtvrtka 4.5 do neděle 7. května.

Informujeme občany že v období 11 a 12. května je obecní úřad zavřený.

Správa železnic, s. r. o., informuje o denních výlukách na železniční trati 070 Praha – Turnov, které budou probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve dnech 16. a 17. května 2023 vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod..

Účelem výluk jsou stavební práce na silničním mostě. Více informací naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz.

 

  1. června se na místním trávníkovém hřišti uskuteční promítání v kině na kolečkách. Na stránkách obce www.prisovice.cz je umístěna anketa s 5 filmy, kde probíhá hlasování o film, který se bude promítat. Hlasování bude ukončeno k 31. května

Svoz zavázaných žlutých a oranžových pytlů proběhne v úterý 9. května. Do žlutých pytlů patří směsné plasty (kelímky od jogurtů, tvarohů atd) do oranžových pytlů tetrapakové obaly (krabice od mléka, od džusů atd.) Žádáme občany, aby zavázané pytle připravili na obvyklá místa do 8:00 ranní, zaměstnanci obce je svezou.

Žádáme občany, aby vytříděné kartonové krabice před vyhozením rozkládali a Pet láhve sešlapávali. Papír a rozložený karton patří do modrých nádob, sešlapané PET láhve do žlutých nádob, dále jsou v obci i nádoby na čiré a barevné sklo, nádoby na jedlé oleje a tuky – zde patří jedlé oleje a tuky v uzavřené PET láhvi (nádoby jsou u lékárny a na kovárně) 3 nádoby na drobný kovový odpad umístněných na kovárně, u čp. 188 a na sídlišti u čp. 198. Třídění má smysl a jsem rádi, že třídíte.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční ambulantně v neděli 7. května od 13:30 na prostranství před sokolovnou. Přijímány budou tyto nebezpečné složky:

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, ve. Olejových filtrů,  oleje a tuky obsahujíc zbytky nebezpečných látek, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány ELEKTRO, stavební odpad Eternit, azbest, asfalt atd. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Místní mateřská škola Příšovice informuje o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024, který proběhne ve středu 10. května od 13:00 – 16:00 přímo v Mateřské škole Příšovice čp. 162.  Žádost o přijetí dítěte a formulář – potvrzení o očkování je možné si stáhnout na internetových stránkách školy www.msprisovice.cz nebo vyzvednout a následně vyplněné odevzdat v den termínu zápisu přímo ve školce.  Kritéria o přijetí jsou zveřejněné na stránkách školky nebo na stránkách obce www. Prisovice.cz

  1. května proběhne v místní kapli sv. Václava jarní koncert v podání Františka Lamače se zpěvačkou Jarmilou Klokočníkovou. Zazní rozmanitý repertoár písní od muzikálu po Waldemara Matušku nebo Vlastu Rédla. Vstupné je dobrovolné.