oficiální stránky obce

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o denních výlukách na železniční trati 070 Praha – Turnov, které budou probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve dnech 16. a 17. května 2023 vždy od 8:00 hod. do 16:00 hod..

Účelem výluk jsou stavební práce na silničním mostě.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Osobní vlaky Os 9565, Os 9568, Os 9567, Os 9570, Os 9569, Os 9572 a spěšný vlak Sp 1574 jsou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném  úseku.
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5-10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Loukov u Mnichova Hradiště 
– před staniční budovou
Příšovice
 – na zastávce BUS “Příšovice, sídl.”
Turnov
 – před staniční budovou

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Za komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.


České dráhy, a.s., Oblastní ředitelství osobní dopravy Střed

Oddělení technologie a jízdního řádu

Nádraží 345, 460 07 Liberec
www.cd.cz