oficiální stránky obce

Informujeme občany o úplné uzavírce místní komunikace v místě železničního přejezdu v části obce Na Záhumení v termínu od 18.04.2023 do 22.04.2023.

Dále informujeme, že se uvolnilo jedno místo na exkurzi do Senátu Parlamentu ČR dne 21.04.2023. Přihlásit se můžete na OÚ osobně nebo na telefonu 485 177 025.

  1. dubna od 17:00 hodin proběhne v přísálí místní sokolovny čp. 145 veřejné zasedání zastupitelstva obce Příšovice. Na programu bude mimo jiné

V pondělí 24. dubna proběhne svoz žlutých a oranžových pytlů s vytříděným odpadem. Zavázané pytle umístněné na obvyklá místa zaměstnanci obce svezou ráno po 8:00. Žluté pytle na třídění plastu(obaly od jogurtů, tvarohů atd.) a oranžové pytle na třídění tetrapaku (obaly od krabicového  mléka, džusu atd.) jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.

TJ Sokol Příšovice zve velké i malé 30. dubna od 17:00 na společné setkání u pálení čarodějnic, které se uskuteční tradičně na místním trávníkovém hřišti. Masky čarodějnic a čarodějů nebo vytvořené čarodějnice k upálení jsou vítány. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách www.sokol.prisovice.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční ambulantně v neděli 7. května od 13:30 na prostranství před sokolovnou. Přijímány budou tyto nebezpečné složky:

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, ve. Olejových filtrů,  oleje a tuky obsahujíc zbytky nebezpečných látek, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány ELEKTRO, stavební odpad Eternit, azbest, asfalt atd. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.