oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz – 10,90. Akce platí od středy 12.4. do středy 19.4.2023.

Informujeme občany o úplné uzavírce místní komunikace v místě železničního přejezdu v části obce Na Záhumení v termínu od 18.04.2023 do 22.04.2023.

Dále informujeme, že se uvolnilo jedno místo na exkurzi do Senátu Parlamentu ČR dne 21.04.2023. Přihlásit se můžete na OÚ osobně nebo na telefonu 485 177 025.

TJ Sokol Příšovice zve velké i malé 30. dubna od 17:00 na společné setkání u pálení čarodějnic, které se uskuteční tradičně na místním trávníkovém hřišti. Masky čarodějnic a čarodějů nebo vytvořené čarodějnice k upálení jsou vítány. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách www.sokol.prisovice.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční ambulantně v neděli 7. května od 13:30 na prostranství před sokolovnou. Přijímány budou tyto nebezpečné složky:

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, ve. Olejových filtrů,  oleje a tuky obsahujíc zbytky nebezpečných látek, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány ELEKTRO, stavební odpad Eternit, azbest, asfalt atd. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.