oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz – 10,90. Akce platí od čtvrtka 6. dubna až 9. dubna.

Tuto sobotu 8. dubna bude k dispozici sběrné místo od 9:00-11:00 pro odložení velkoobjemového směsného odpadu (skříně, gauče, matrace atd.) nebo stavební sutě. Pro využití prosím kontaktujte pracovníka obce mající službu na telefonním čísle: 725 061 703.

Informujeme občany, že sběr žlutých a oranžových pytlů proběhne v úterý 11. dubna z důvodu pondělního svátku. Žluté a oranžové pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Do žlutých pytlů patří veškeré plastové obaly, a do oranžových pytlů tetrapak – tzn. Obaly od krabicového mléka, krabicových džusů atd.

V měsíci duben proběhne zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna světelných lamp) firmou Dehes v naší obci. Cílem této akce je úspora el. energie.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční ambulantně v neděli 7. května od 13:30 na prostranství před sokolovnou. Přijímány budou tyto nebezpečné složky:

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, ve. Olejových filtrů,  oleje a tuky obsahujíc zbytky nebezpečných látek, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány ELEKTRO, stavební odpad Eternit, azbest, asfalt atd. a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Upozorňujeme občany, že úhrada poplatků za psy a odpady byla do konce března. Žádáme občany, kteří nemají uhrazeno aby tak učinili a vyhnuli se tak nepříjemnostem. Úřední dny na obecním úřadě jsou pondělí a středa od 7:00-11:00 12:00-17:00.