oficiální stránky obce

Místní sbor dobrovolných hasičů zve občany a děti na dvě kulturní akce konané v místní sokolovně. V sobotu 11.3 od 20:00 se konají Šibřinky. Masky jsou vítány. K tanci a k poslechu bude hrát kapela Adaptace a druhý den v neděli 12. 3. od 14:00 se koná dětský karneval pro děti a rodiče. Připravená je bohatá tombola a občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Žádáme pejskaře, aby při venčení svých čtyřnohých miláčků sbírali a likvidovali psí exkrementy.

Seznamujeme občany s odpadovým hospodařením za rok 2022. Za rok 2022 bylo od občanů vybráno 789100 Kč, obec obdržela za třídění částku 240 900 Kč. celkové náklady na odpadové hospodářství činí 1 565800 z toho náklady na vytříděný odpad činí 312480 Kč. Obec na odpadové hospodářství doplácí částkou 536900 Kč. Zákon o dopadech udává povinnost v roce 2025 vytřídit minimálně 60% odpadu. Děkujeme všem občanům, kteří třídí a těm, kteří začnou. V roce 2022 jsme vytřídili 53%. Zákon také definuje povinnosti maximálního množství směsného odpadu na občana končící na skládce pro rok 2022 a to 190 Kg. Za rok 2022 na každého z nás připadlo 175 Kg směsného odpadu. Děkujeme občanům za zodpovědné třídění.