oficiální stránky obce

informujeme občany, že plánovaná uzavírka a rekonstrukce železničního mostu ve Svijanech proběhne od 13. února do 15.12.2023 s úplnou uzavírkou sil. č. II/279 – most ev.č. 279-005 (most Svijany). Na železniční trati Praha – Turnov budou výluky od 16-26 února od 8:00-15:30. Bližší inforace a informace o umístění náhradních autobusových zastávek naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz.

 

ve středu 15. února od 17:00 hodin se bude konat v přísálí místní sokolovny čpu. 145 veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude mimo jiné:

.

Tuto sobotu  18. února od 9-11:00 bude možné po předchozím zavolání využít pro odložení velkoobjemového odpadu či stavební sutě místní sběrný dvůr. Telefonní kontakt na pracovníka mající službu je 725 061 703.