oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech prodloužila akci na 11% Svijanský Máz za 10,90 do středy 7. Prosince

 

Informujeme, že v naší obci došlo opět k několika vloupáním do zahradních objektu a zahrádek. Buďte prosím obezřetní, řádně vše zabezpečujte, zamykejte a všímejte si svého okolí. Případy řeší Policie ČR a  vyzýváme nájemce a vlastníky k nezbytné kontrole svých objektů. 

 

Informujeme občany, že naše obec ve spolupráci s obcí Svijany a Přepeře usiluje a žádá o dotaci z Programu prevence kriminality na MV ČR na vybudování kamerového systému. Dotace by měla pokrýt až 80% nákladů. Pro správnost a úplnost žádosti je nutné mít zpracovanou anketu mezi občany. Prosíme veřejnost o spolupráci a vyplnění ankteního lístku, který bude distribuován do schránek. Vyplněný lístek je možné vhodit do schránky na OÚ, předat komukoliv ze zastupitelů a nebo moderně vyplnit lístek online na stránkách obce www.prisovice.cz. Anketa je anonymní. Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za účast v anketě.

 

 

Upozorňujeme chovatele prasat že se v Libereckém kraji se šíří nebezpečná nákaza – Africký mor prasat. Nařízení vydané státní veterinární správou o zákazech a omezeních se týká zejména frýdlantského výběžku. Více informací je uvedeno na stránkách obce. www.prisovice.cz

 

Na stránkách obce zveřejňujeme informace o změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji. Změny jsou platné od 11. Prosince tohoto roku.

 

  1. prosince od 18:00 v místní kapli sv. Václava se bude konat adventní koncert skupiny ,,My Gospel, ze Železného Brodu. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude věnován na charitu ,,Krabice od bot online,. Kouzelnou vánoční atmosféru navodí svařáček s drobným občerstvením.

 

  1. prosince bude pro občany k dispozici sběrné místo v čase od 9:00 do 11 hodin. Na sběrné místo lze odkládat velkoobjemový odpad (skříně, lavice, stoly, gauče a vše co se nevejde do černých popelnic) dále lze odevzdat stavební suť. Pro využití prosím kontaktujte zaměstnance obce mající službu na tel. č.: 725 061 703

 

ČEZ distribuce informuje na odstávku elektřiny dne 13. Prosince od 7:30 do 15:30. Jednotlivá čísla popisná jsou zveřejněná na stránkách obce www.prisovice.cz

 

Dáváme na vědomí zveřejnění zprávy o uplatňování územního plánu Příšovice za období 2016-2021 pouze v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na úřední desce a to na stránkách obce www.prisovice.cz. Tato zpráva bude také projednána 14. Prosince na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí v místní sokolovně od 17:00.

 

  1. prosince proběhne od 16:00 před místní základní školou vánoční vystoupení žáků. Veřejnost je tímto srdečně zvána.

 

Ve středu 21. prosince obec Příšovice zve seniory na vánoční zpíván za hudebního doprovodu Františka Lamače. Vánoční zpívání se uskuteční ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou od 16:00. Svařáček a teplý mošt zajistíme, přijmeme sladkost do naší kavárničky, vstupné zdarma.