oficiální stránky obce

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% Svijanský Máz za 10,90. Akce potrvá do 4. prosince

 

Informujeme, že v naší obci došlo opět k několika vloupáním do zahradních objektu a zahrádek. Buďte prosím obezřetní, řádně vše zabezpečujte, zamykejte a všímejte si svého okolí. Případy řeší Policie ČR a  vyzýváme nájemce a vlastníky k nezbytné kontrole svých objektů. 

 

  1. prosince od 18:00 v místní kapli sv. Václava se bude konat adventní koncert skupiny ,,My Gospel, ze Železného Brodu. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude věnován na charitu ,,Krabice od bot online,. Kouzelnou vánoční atmosféru navodí svařáček s drobným občerstvením.

 

ČEZ distribuce informuje na odstávku elektřiny dne 13. Prosince od 7:30 do 15:30. Jednotlivá čísla popisná jsou zveřejněná na stránkách obce www.prisovice.cz

 

  1. prosince proběhne v místní sokolovně od 17:00 poslední veřejné jednání zastupitelstva obce v tomto roce. Program bude ještě upřesněn.

 

  1. prosince proběhne od 16:00 před místní základní školou vánoční vystoupení žáků. Veřejnost je tímto srdečně zvána.

 

Informujeme občany, že naše obec ve spolupráci s obcí Svijany a Přepeře usiluje a žádá o dotaci z Programu prevence kriminality na MV ČR na vybudování kamerového systému. Dotace by měla pokrýt až 80% nákladů. Pro správnost a úplnost žádosti je nutné mít zpracovanou anketu mezi občany. Prosíme veřejnost o spolupráci a vyplnění anketního lístku, který bude distribuován do schránek. Vyplněný lístek je možné vhodit do schránky na OÚ, předat komukoliv ze zastupitelů a nebo moderně vyplnit lístek online na stránkách obce www.prisovice.cz. Anketa je anonymní. Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za účast v anketě.

 

Dáváme na vědomí zveřejnění zprávy o uplatňování územního plánu Příšovice za období 2016-2021 pouze v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na úřední desce a to na stránkách obce www.prisovice.cz. Tato zpráva bude také projednána 14. Prosince na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí v místní sokolovně od 17:00.