oficiální stránky obce

od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz