oficiální stránky obce

 

Vyzýváme občany a firmy k okleštění stromů a keřů zasahujících do chodníků zejména z důvodu bezpečnosti a údržby obce do termínu 15. listopadu.

 

Informujeme občany, že v období  3. a 18. listopadu bude obecní úřad uzavřen z důvodu školení zaměstnanců.

 

  1. listopadu proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou před místní sokolovnou v čase 13:30 – 13:45. Přijímány budou zejména tyto složky:

– obaly osahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla – znečištěný textilní materiál

– barvy, lepidla, pryskyřice a rozpouštědla

Kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno elektro, stavební odpad, eternit, asfalt azbest a odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

  1. listopadu dojde před místním domem s pečovatelskou službou k rozsvícení vánočního stromečku od 17:00 hodin. Zahájení proběhne přivítáním starostou obce Ing. Františkem Drbohlavem, vystoupí děti z místní ZŠ a MŠ, dojde k zapálení svíce na adventním věnci, prodej vánočních dárků, občerstvení zajištěno, Těšíme se na setkání. Všichni jste srdečně zváni.