oficiální stránky obce

 

O víkendu se konaly volby do obecního zastupitelstva a první kolo do 1/3 senátu České republiky. Volební účast pro volbu nového zastupitelstva v naší obci byla vyšší než tomu bylo v roce 2018  a to 50,85%, pro volbu 1/3 členů do Senátu ČR byla účast 41,4%. Do druhého kola senátních voleb postupují kandidáti. Ing. Michael Canov za SLK, Ing. Radka Loučková Kotasová za ANO. Do obecního zastupitelstva v naší obci obdrželi Hasiči a sokol Příšovice 50,50 % hlasů a Nezávislí – Rozumná cesta 49,50 %. Do obecního zastupitelstva bylo nově zvoleno 15 členů. Jmenovitý seznam je zveřejněn na stránkách obce Příšovice. Všem voličům děkujeme za účast.

 

Druhé kolo do Senátu ČR proběhne v pátek 30. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 1. října od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je zasedací místnost místního Obecního úřadu čp.60. Volit se bude mezi dvěma kandidáty a to ING. Michael Canov za SLK a Ing. Radka Loučková Kotasová za ANO. Hlasovací volební lístky budou pouze ve volební místnosti. Při hlasování je potřeba se prokázat občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Kdo by se ze zvlášť závažných zdravotních důvodů nemohl hlasování zúčastnit osobně, je možné se domluvit na návštěvě členů volební komise s přenosnou volební schránkou – je možné volat i v den konání voleb. Pro tyto případy volejte na číslo: 608418215.

 

ČEZ distribuce informuje o výpadku a odstávky el. energie ve dne 3. října od 9:00 – 18:30. Dotčená místa popisná naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz

 

POZOR!! Informujeme občany, že na sv. Václava tedy 28. Září nás navštíví a přijede pouť. Místo konání poutě se přesouvá před prostranství místní sokolovny z důvodu nepřízně počasí a měkkého podloží.  

Přislíbeny jsou labutě, autodrom, řetízák, střelnice, dětské kolotoče, vláček, stánky s cukrovou vatou, cukrovinkami, ledovou tříští, langoši.  

 

 

Obec Příšovice pořádá zájezd do divadla na Fidlovačce na divadelní představení FAMILIE. Divadelní představení se koná 29. Října. Cena vstupenky po 30% slevě činí 314 Kč, obec zajistí a hradí autobusovou dopravu. Odjezd autobusu bude 29. Října ve 12:30. Zájemci si mohou lístky zakoupit v otevírací době přímo na obecním úřadě.