oficiální stránky obce

 

Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 13% svijanskou Kněžnu za 11,10 Kč. Akce trvá vyprodání zásob.

 

ČEZ distribuce informuje o výpadku a odstávky el. energie ve dne 3. října od 9:00 – 18:30. Dotčená místa popisná naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz

 

 

Dáváme na vědomí, že volby do zastupitelstva obce Příšovice a do Senátu ČR proběhnout v pátek 23. Září od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 24. Září od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je zasedací místnost místního Obecního úřadu čp.60. Při hlasování je potřeba se prokázat občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Kdo by se ze zvlášť závažných zdravotních důvodů nemohl hlasování zúčastnit osobně, je možné se domluvit na návštěvě členů volební komise s přenosnou volební schránkou. Pro tyto případy volejte na číslo: 608418215. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.

 

Informujeme občany, že na sv. Václava tedy 28. Září nás navštíví a přijede pouť. Atrakce a stánky budou nově situovány v povodňovém parku za garážemi. Přislíbeny jsou labutě, autodrom, řetízák, střelnice, dětské kolotoče, vláček, stánky s cukrovou vatou, cukrovinkami, ledovou tříští, langoši.  

 

V pondělí 26. Září proběhne svoz pytlů s vytříděným odpadem tzn. žlutých se směsným plastem a oranžových s tetrapakem. Žádáme občany, aby tyto pytle připravili do 8:00  ranní na obvyklá místa, zaměstnanci obce je odstraní. Nové pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě.   

 

Obec Příšovice pořádá zájezd do divadla na Fidlovačce na divadelní představení FAMILIE. Divadelní představení se koná 29. Října. Cena vstupenky po 30% slevě činí 314 Kč, obec zajistí a hradí autobusovou dopravu. Odjezd autobusu bude 29. Října ve 12:30. Zájemci si mohou lístky zakoupit v otevírací době přímo na obecním úřadě.