oficiální stránky obce

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o nepředpokládané výluce na železniční trati 070 Praha – Turnov, která bude probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve čtvrtek dne 28. července 2022 od 7:00 hod. do 14:40 hod..

Účelem výluky je odstranění defektoskopické vady traťové koleje.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky budou vlaky Sp 1558, Os 9563, Os 9568, Os 9565, Os 9570, Os 9567, Os 9572 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov a opačně.
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5-10 minut.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Loukov u Mnichova Hradiště 
– před staniční budovou
Příšovice
 – před staniční budovou
Turnov
 – před staniční budovou

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

Za komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.

S pozdravem

České dráhy, a. s., OŘOD Střed

Skupina územní celek II
Nádraží 345, 460 07 Liberec
M: +420 725 596 756
holub@gr.cd.cz,
[www.cd.cz]www.cd.cz