oficiální stránky obce
  • Informujeme o ztrátách a nálezech. U čp. 187 byly nalezeny klíče. Jedná se o svazek 3 ks klíčů. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě.
  • 8. června od 17:00 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce Příšovice. Zasedání proběhne v přísálí místní sokolovny. O programu zasedání budeme ještě informovat.
  • Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o výluce na železniční trati 070 Praha – Turnov, která bude probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve dnech 13. a 14. června 2022 vždy od 7:00 hod. do 16:40 hod..
  • Po dobu výluky budou vlakové spoje nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. V naší obci bude náhradní zastávka před staniční budovou a přeprava kočárků bude možná do vyčerpání kapacity náhradní autobusové dopravy.
  • Obec Příšovice připravuje letní posezení při promítání filmu v kině na kolečkách. Připravili jsme na stránkách obce www.prisovice.cz anketu filmů. Veřejnost si může sama vybrat jaký film by chtěla shlédnout. Anketa a možnost hlasovat bude aktivní do 17. Června. Promítání vybraného filmu proběhne na místním trávníkovém hřišti v sobotu 2. Července v 19:30 jak se setmí. Občerstvení zajištěno.
  • Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za odpady (splatný do konce března) aby tak učinili.