oficiální stránky obce

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o výluce na železniční trati 070 Praha – Turnov, která bude probíhat v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov ve dnech 13. a 14. června 2022 vždy od 7:00 hod. do 16:40 hod..

Účelem výluky je odstranění defektoskopických vad na traťové koleji.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Po dobu výluky budou vlaky Sp 1558, Os 9563, Os 9568, Os 9565, Os 9570, Os 9567, Os 9572, Os 9569, Sp 1542 a Sp 1547 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Turnov a opačně.
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5-10 minut.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Loukov u Mnichova Hradiště
– před staniční budovou
Příšovice
– před staniční budovou
Turnov
– před staniční budovou

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.