oficiální stránky obce

Zápis do Mateřské školy Příšovice pro školní rok 2022-2023 se uskuteční 12. Května ve čtvrtek od 13:00-16:00 přímo MŠ čp162. K přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba řádně vyplněná žádost a potvrzení o očkování (je možné stáhnout na stránkách škokly, nebo osobně vyzvednout v MŠ) K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti dle kriterii zveřejněných na stránkách mateřské školy

Sbor dobrovolných hasičů Příšovice pořádá 11. června zájezd na hasičské slavnosti spojené s výstavou hasičské techniky do Litoměřic. Záloha na tuto akci je 200 Kč/osoba a zájemci se mohou hlásit u paní Dlaskové Hoření 603206222 nebo u Ladislava Koška – 724956350 , Přihlášení na tuto akci je omezené do 20. Května

Sbor dobrovolných hasičů Příšovice oslaví 140 let výročí sboru. Oslavy spojené s hasičskou soutěží o pohár starosty SDH Příšovice proběhnou 28. Května od 14:00 na místním trávníkovém hřišti. Pro děti je připrav skákací hrad, výstava nové i starší hasičské techniky, ukázky vyprošťování osob z vozidla, občerstvení zajištěno.
Informujeme občany o probíhající rekonstrukci plynového zařízení v místní sokolovně. Vybraná byla firma Viatherm, která předložila nejvýhodnější nabídku. Předpokládaný dokončení je konec května .

Předběžně informujeme o uzavírce mostu ve Svijanech přes silnici D10 (dálnice), která bude zahájená 23. Května a potrvá do 15. Prosince. V současné době se připravují varianty objízdných tras. Rekonstrukce železničního mostu je plánovaná na jaro 2023. O výsledku a podrobnostech Vás budeme ještě informovat.