oficiální stránky obce

Informujeme občany o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční 8.května  od 13:30-13:45 před místní sokolovnou.

Přijímány budou:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky.

POZOR: Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

NEBUDE přijato elektro, stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.

 

Tuto sobotu 23. Dubna od 9-11:00 bude možné po předchozím zavolání využít pro odložení velkoobjemového odpadu či stavební sutě atd. místní sběrný dvůr. Telefonní kontakt na pracovníka mající službu je 725 061 703.

 

V pondělí 25. Dubna proběhne v obci sběr oranžových a žlutých pytlů s vytříděným odpadem. Prosíme občany o připravení plných pytlů do 8:00 ranní .Oranžové a žluté pytle je možné zdarma si vyzvednout na obecním úřadě.  Děkujeme všem co zodpovědně třídí – Naše obec je jedna z mála obcí splňující zákonné limity třídění a i přes narůstající náklady není třeba zvyšovat poplatek za odpady. Třídění má smysl. Lidé v obci vyprodukovali za rok 2021 s porovnáním s rokem 2020 o 9 tun komunálního odpadu měně tedy 222 tun což značí lepší vytříděnost zejména ve skle (4tuny), papíru a tetrapaku (4tuny). Obec dotovala odpadové hospodářství za rok 2021 částkou 378 tisíc Korun ( v roce 2020 to bylo 387 tisíc Kč)

 

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Tato firma dále provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.  Termín revizí a kontrol se uskuteční v neděli 8. Května. 2022

  • Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
  • Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč
  • Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle : 608748989