oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že stále běží soutěž o knihu obce a hrnečky. V zakoupeném kalendáři s tématikou obce  pro rok 2022 je ukryta jedna nesrovnalost. Kdo na nesrovnalost přijde a bude mít zájem soutěžit, nechť vyplní formulář o jakou nesrovnalost se jedná. Formulář je zveřejněn na stránkách obce www.prisovice.cz. Soutěžit je možné do konce měsíce ledna roku 2022.
  2. Dáváme na vědomí, že ode dne 01.01.2022 je platná nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstává i pro letošní rok ve výši 600,– Kč na osobu, 50% slevu na poplatek mají osoby od 75 let věků. Panelové domy, kde byl poplatek hrazen ve formě nájmů (jedná se o pár domů) je změna. V těchto objektech přechází povinnost odvod poplatku přímo na každého poplatníka ve vztahu k obecnímu úřadu. Povinnost uhradit a odvést poplatek je možný jednorázově do 31.03.2022  a nebo ve dvou stejných splátkách se splatností do 31.03.2022 a 30.09.2022. Dále připomínáme poplatek za pejska, který je splatný jednorázově do 31.03.2022. Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo elektronicky bankovním převodem (v této době platbu převodem preferujeme). Více informace a sdělení variabilních symbolů získáte u pracovníků obecního úřadu na tel. čísle: 485 177 025.
  3. V pondělí dne 17.01.2022 proběhne svoz žlutých a oranžových pytlů. Žluté pytle slouží ke třídění smíšených plastů a oranžové pytle pro třídění tetrapaku (např. obalů od krabicového mléka, džusu). Prosíme občany, aby tyto pytle připravili na obvyklá místa pro snadný sběr. Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Třídění velkou měrou přispívá k udržení stávajícího poplatků i přes opakovaně zvyšující se náklady. Třídění má smysl.
  4. KFC Příšovice stále nabírá pracovníky do své nově otevřené restaurace na hlavní pracovní poměr i brigádu. Práce je vhodná pro všechny. Nabízíme stabilní zaměstnání, úžasný tým lidí a skvělé zaměstnanecké výhody. Více informací na telefonním čísle 721947949, na emailové adrese lenka.vondrakova@amrest.eu nebo přímo na provozovně.
  5. Informujeme občany, že byla dokončena rekonstrukce komunikace včetně výstavby stezky pro chodce a cyklisty od vlečky směrem ke Gize a Grupo Antolin. V současné době dochází k předávacímu procesu.