oficiální stránky obce
  1. Přejeme občanům klidný adventní čas a nabízíme k prodeji hrnečky a kalendář pro rok 2022. Hrnečky s motivem Bičíkova statku za cenu 75,– K a kalendář pro rok 2022 s vybranými fotografiemi zachycující krásy obce Příšovice za cenu 95,– Kč. Prodejní místa jsou v místní knihovně v domě s pečovatelskou službou a na obecním úřadě.
  2. Dáváme občanům na vědomí, že na území obce Příšovice došlo k pokácení havarijní vrby na trávníkovém hřišti. Nabízíme místním občanům nařezanou dřevní hmotu za úklid. Zájemci prosíme, aby se hlásili telefonicky na obecním úřadě na tel. čísle: 485 177 025.
  3. Informujeme občany, že na základě nepříznivé situace se ruší kulturní akce železnobrodského sboru My Gospel, která se měla konat dne 03.12.2021 v místní kapli sv. Václava. Děkujeme za pochopení.
  4. Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici “úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče” na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou. Možný nástup záleží na dohodě. Platová třída 9 a podání přihlášek je do 08.12.2021 do 12:00 hodin. Více informací na stránkách města www.turnov.cz nebo na Městském úřadě v Turnově.
  5. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 09.12.2021 a v pátek dne 10.12.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
  6. Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků bude jako každý rok omezen: čtvrtek dne 23.12.2021 zavřeno, pondělí dne 27.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, úterý dne 28.12.2021 zavřeno, středa dne 29.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin, čtvrtek dne 30.12.2021 otevřeno do 12:00 hodin a pátek dne 31.12.2021 zavřeno.
  7. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá v platnost nový zákon o odpadech s novými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy, atd.). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 01.01.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena za jednoho poplatníka stejná, tedy 600,– Kč na rok a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je i v části obce Na Kovárně. Pro třídění odpadu jsou v obci k dispozici velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd). Na obci je také možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.