oficiální stránky obce

Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů na pozici úředník na odboru životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče, odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov.

Více informací na oznámení zde.