oficiální stránky obce
  1. Prosíme občany o pozornost. Na základě zhoršující se situace s COVID-19  provedeme rozsvícení vánočního stromečku v pátek dne 26.11.2021 v omezeném režimu, tedy bez kulturního doprovodu a bez občerstvení. Žádáme všechny zúčastněné o dodržení aktuálních vládních opatření. K rozsvícení dojte v 17:00 hodin za doprovodu tematické reprodukované hudby.
  2. Informujeme občany, že na základě nepříznivé situace se ruší i kulturní akce železnobrodského sboru My Gospel, která se měla konat dne 03.12.2021 v místní kapli sv. Václava. Děkujeme za pochopení.
  3. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 09.12.2021 a v pátek dne 10.12.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
  4. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá v platnost nový zákon o odpadech s novými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy, atd.). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 01.01.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena za jednoho poplatníka stejná, tedy 600,– Kč na rok a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je i v části obce Na Kovárně. Pro třídění odpadu jsou v obci k dispozici velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd). Na obci je také možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.