oficiální stránky obce
  1. Mikroregion Jizera pořádá a zve na veselohru Charleyova teta od Jevana Brandona Thomase. Tato veselohra proběhne v Pěnčíně a to 19. Listopadu od 18:00. Prosíme zájemce ať se hlásí na obecním úřadě na telefonním čísle 485 177 025. Svoz a odvoz zajistí obec.
  2. Dáváme na vědomí, že Vánoční rozsvícení stromečku proběhne 26. Listopadu v omezeném režimu tedy bez kulturního doprovodu za aktuálních vládních opatřeních. K dispozici bude jako každý rok výborný svařák, klobásy na grilu, pivo a tradiční langoše. K rozsvícení dojte v 17:00 za doprovodu tématické reprodukované hudby.
  3. Zveme občany na adventní koncert železnobrodského sboru MY GOSPER, který se bude konat v místní kapli v pátek 3. Prosince od 18:00 za dodržení platných vládních opatření. Připraven bude i svařák pro zahřátí a nabuzení vánoční atmosféry.
  4. Informujeme občany, že s novým rokem 2022 nabývá platnost nový zákon o odpadech s novlými povinnostmi a vyššími náklady na likvidaci. Každoroční navyšování nákladů je z důvodů inflace a rostoucích nákladů v oblasti svozu a likvidace (vyšší PHM, mzdy..). Obec vydá novou obecní vyhlášku platnou od 1.1.2022 s drobnými úpravami. Důležité je, že i přes tyto nepříznivé jevy zůstává cena na poplatníka stejná +600 Kč a to díky efektivnějšímu třídění odpadu. Tím, že člověk třídí, sníží směsný komunální odpad a tím přispěje ke splnění zákonných limitů pro ekonomičtější likvidaci. Věříme, že nastavený odpadový systém je ten správný i když žádný systém není 100%. V obci budeme dále rozšiřovat sběrná místa na tříděný odpad, zkulturňovat stávající místa tak jak tomu je v oblasti,, Na kovárně,,.
    Pro třídění odpadu jsou velkoobjemové nádoby na PET láhve, papír a karton, sklo, jedlé tuky uzavřené v PET láhvi, drobné kovy (plechovky od nápojů a konzervy atd), na obci je možné zdarma vyzvednout pytle na smíšený plast a tetrapak.
  5. V sobotu 20. Listopadu bude k dispozici sběrný dvůr. Využít ho občané mohou po předchozím zavolání na tel. č.: 725061703
  6. Místní spolek TJ Sokol Příšovice rozšířil svou činnost o hrátky a cvičení s dětma do 3 let pod vedením Lenky Gabrové Lašové. Maminky s dětma mohou využít této aktivity každou středu od 15:00 do 16:30 v místní sokolovně.