oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na pivo 11% svijanský Máz za 9,90 Kč, která potrvá od čtvrtka dne 04.11.2021 do středy dne 17.11.2021.
  2. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude zítra ve čtvrtek dne 11.11.2021 a v pátek dne 12.11.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
  3. V neděli dne 14.11.2021 proběhne v naší obci Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne před místní sokolovnou v čase od 13:30 do 13:45 hodin. Přijímány budou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečný odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
  4. Mikroregion Jizera zve všechny občany naší obce na veselohru Charleyova teta od Jevana Brandona Thomase. Tato veselohra proběhne v Kulturním domě v Pěnčíně v pátek dne 19.11.2021 od 18:00 hodin. Prosíme zájemce, ať se hlásí na Obecním úřadě Příšovice na telefonním čísle 485 177 025. Svoz a odvoz na představení pro občany obce Příšovice bude v případě zájmu zajištěn.