oficiální stránky obce
  1. Informujeme občany, že v pátek dne 29.10.2021 bude Obecní úřad Příšovice uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  2. Severočeské vodovody a kanalizace informují o rekonstrukci vodovodního řadu, kterou plánují v období od 11.10.2021 do 29.10.2021. V tomto období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých bude veřejnost informovaná s předstihem.
  3. Dáváme na vědomí, že v naší obci se příští týden v pondělí dne 01.11.2021 otevírá nová prodejna chovatelských potřeb Miabella. Je připravená široká nabídka pro všechny domácí mazlíčky. Prodejna se nachází v budově místní pošty (Příšovice 42). Otevírací doba bude pondělí až pátek vždy v čase od 8:00 – 12:00 hodin a následně pak v čase od 13:00 – 16:00 hodin.
  4. Informujeme občany, že gynekologická ordinace MUDr. Romana Palušáka se rozhodla ukončit své působení a praxi v Příšovicích. Provoz bude zajištěn ještě do konce měsíce října 2021. Od pondělí dne 01.11.2021 je pro místní pacientky zajištěna ordinace v Turnově ve dnech pondělí, středa a pátek nebo případě mohou využít ordinaci v Českém Dubu každý čtvrtek.
  5. Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude v naší obci dne 29.10.2021 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.  Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370,–Kč. Cena revize kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800,–Kč. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle 778 144 563.
  6. ZD Březina nad Jizerou zahajuje ode dne 06.11.2021 každou sobotu až do vyprodání zásob  prodej živých vykrmených krůt . Prodej proběhne vždy v čase od 8:00 – 11:00 hodin a cena je 62 Kč/kg.
  7. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude ve čtvrtek dne 11.11.2021 a v pátek dne 12.11.2021 uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
  8. V neděli dne 14.11.2021 proběhne v naší obci Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne před místní sokolovnou v čase od 13:30 do 13:45 hodin. Přijímány budou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebude přijímáno Elektro, stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečný odpad vznikající při podnikatelské činnosti.