oficiální stránky obce
  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8.-9. Října 2021. Volební místnost pro tyto volby se nachází v zasedací místnosti budovy OÚ Příšovice čp.60. V pátek bude možné chodit k volbám v čase 14:00-22:00 hodin a v sobotu v čase 8:00-14:00. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 485177025 nebo 608418215. Občané domu s pečovatelskou službou, kteří chtějí, aby k ním zašla volební komise s přenosnou volební schránkou, Ať tuto skutečnost nahlásí včas pečovatelkám. Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny. Nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst před vstupem do budovy obecního úřadu. Využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Dodržujte vyznačené rozestupy. Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravy hlasovacího lístku. Dodržujte pokyny okrskové volební komise a buďte ke členům i k ostatní voličům ohleduplní.

  2. Tuto sobotu dne 09.10.2021 bude možnost odevzdat velkoobjemový odpad a stavební suť do místního sběrného dvora. Sběrné místo bude k dispozici v čase od 09:00 – 11:00 hodin po předchozím zavolání na tel. číslo 725 061 703.
  3. Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že v sobotu dne 09.10.2021 v čase 09:00 – 11:00 hodin proběhne sběr elektrozařízení. Sběr bude probíhat na dvoře u místní pošty. Bude možné odevzdat ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televize, monitory, radia, počítače, mobily, tablety atd..
  4. Severočeské vodovody a kanalizace informují o rekonstrukci vodovodního řadu, kterou plánují v období od 11.10.2021 do 29.10.2021. V tomto období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých bude veřejnost informovaná s předstihem.

  5. Informujeme občany, že v pondělí dne 11.10.2021 proběhne svoz vytříděného odpadu. Přistavení pytlů žádáme do pondělní 8:00 hodiny  ranní. Zaměstnanci obce je svezou. Pytle pro třídění je možné zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Třídění má smysl a data vypovídají o tom, že vytřídíme opět více odpadu než za rok 2020 a poplatek za odpady může zůstat neměnný i na rok 2022. Žádáme občany, aby kartonové krabice řádně rozkládali a PET láhve sešlapávali.  Obec plánuje rozšíření o nová sběrná místa, nádoby na třídění a zkulturnění kontejnerového stání.
  6. Upozorňujeme občany, že ordinace  MUDr. Trněného bude v pondělí dne 11.10.2021 uzavřena, ve čtvrtek dne 11.11.2021 a v pátek dne 12.11.2021 bude ordinace také uzavřena. Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna.
  7. TJ Sokol Příšovice pořádá v sobotu dne 30.10.2021 v Sokolovně v Příšovicích hudební kulturní akci kapel Seven, Luboš Odháněl W.I.X. a kapely Anarchie. Akce bude zahájena od 20:00 hodin za dodržení platných hygienických a vládních opatření.  K dispozici budou dva bary a z toho jeden s dámskou obsluhou ve sklepě, kuchyň s nabídkou drobného občerstvení a nealko nápojů, parkování na prostranství před sokolovnou. Vstupné činí 150.– Kč v předprodeji a 200,– Kč na místě. Předprodej se koná každý čtvrtek v kabinkách na trávníkovém hřišti v Příšovicích od 16:00 – 18:00 hodin.
  8. Firma Topenářský servis a společenství kominíků a topenářů bude provádět v pondělí dne 18. 10.2021 revize kotlů na tuhá paliva. Tato firma nabízí své služby i občanům a provádí také revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 400,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 ,- Kč a cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle 608 748 989.