oficiální stránky obce

Informace pro voliče o době a místě konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Datum konání:

  • v pátek          dne 8. října 2021      od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • v sobotu        dne 9. října 2021      od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místo konání:

  • Obecní úřad Příšovice, Příšovice č.p. 60

Hlasovat ve volební místnosti  obce Příšovice může:

  • občan České republiky, který nejpozději dne 09.10.2021 dovrší věku 18 let
  • občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci Příšovice
  • občan, který bude hlasovat na voličský průkaz

Informace o způsobu hlasování: