oficiální stránky obce

Koncem měsíce srpna bude zahájena rekonstrukce místní komunikace od křížení krajské silnice č. II/610 s vlečkou směrem do průmyslové zóny Sever – Giga, Grupo Antolin, Kovodemont, Final. Součástí rekonstrukce bude mimo jiné vybudování stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem podél komunikace s napojením na chodník a autobusové zastávky vybudované v rámci opravy krajské silnice č. II/610. Zhotovitelem stavby bude firma PORR a.s., která předložila ze čtyř účastníků výběrového řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 5,427 mil. Kč včetně DPH. Ukončení prací předpokládáme v listopadu roku 2021. Organizace stavby bude koordinována tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy. 

Situační výkres k nahlédnutí k dispozici zde.