oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na Svijanský Máz 11% za 8,90 Kč. Akce platí od středy dne 16.06.2021 do středy dne 23.06.2021.
  2. Místní drogerie Sipron informuje občany, že v období od čtvrtka dne 17.06.2021 do neděle dne 27.06.2021 bude prodejna z technických důvodů uzavřena.
  3. Ve středu dne 23.06.2021 proběhne od 17:00 hodin v přísálí místní sokolovny veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na programu bude: 1/Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2 rozpočtu na rok 2021, 6/ Schválení účetní závěrky obce za rok 2020, závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, 7/ Projednání žádosti spol. Seaberg s.r.o., IČ 273 24 176 o prodej či směnu pozemků p.č. 785/4, 967/14 a 965/18, vše v k.ú. Příšovice, 8/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků st.č. 632, p.č. 127/8, p.č. 127/9, p.č. 127/10, p.č. 472/71, p.č. 472/72, p.č. 472/73, p.č. 472/74 a st.č. 633, vše v obci a k.ú. Příšovice souvisejících se stavbou nové ČOV a rekonstrukce ČSOV, 9/ Projednání a schválení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky pro RD č.p. 69 v Příšovicích, 11/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti – umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení CETIN pro pozemek p.č. 3/1 v k.ú. Příšovice, 12/ Delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu Agrorubín a.s. konanou dne 26.06.2021, 13/ Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020, závěřečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 DSO Mikroregion Jizera, 14/ Informace starosty, 15/ Diskuse, 16/ Závěr.
  4. Na základě ankety, která proběhla na webových stránkách obce Příšovice si veřejnost vybrala k letnímu promítání pohádku Princezna zakletá v čase. Promítání proběhne za příznivého počasí v sobotu dne 03.07.2021 na místním trávníkovém hřišti po 21:00 hodině (jak se trochu setmí). Občerstvení zajišťuje spolek TJ Sokol Příšovice už od 20:00 hodin, kde nebude chybět popcorn či vyhlášené langoše.
  5. Sběrné místo v Příšovice bude otevřeno v sobotu dne 26.06.2021 v čase od 09:00 do 11:00 hodin po předchozím zavolání na tel. čísle 725 061 703.
  6. O víkendu ve dnech 17. a 18.07.2021 se konají Dny lidové architektury. V naší obci je veřejnosti v tomto termínu otevřen Bičíkův statek vždy v čase od 10:00 do 17:00 hodin.
  7. V sobotu dne 17.07.2021 v čase 07:00 – 21:00 hodin dojde k úplné uzavírce na silnici II/610 ve Svijanech z důvodu frézování obrusné vrstvy vozovky na mostě přes řeku Jizeru.
  8. Firma FKM Příšovice nabízí k prodeji hutní materiál: betonářskou ocel, kari sítě, jekly, trubky, plechy a další hutní materiál. Dále nabízí zámečnické a stavební práce. Vámi zakoupený materiál dopravíme na místo určení. Další informace na www.fkm.cz, na telefonu 485 177 081, email: fkm@fkm.cz nebo přímo v kanceláři na adrese Příšovice č.p. 225 (za bývalou panelárnou) každý všední den od 06:00 do 16:00 hodin.