oficiální stránky obce
  1. Zemědělské družstvo Březina na Jizerou nabízí zítra dne 29.04.2021 od 8:00 – 16:00 hodin doprodej 12-ti týdenních nosných kuřic. Cena činí 155 Kč/ks.
  2. Dáváme občanům na vědomí, že je opravena a zprovozněna studna na místním hřbitově.
  3. Dále informujeme občany, že od minulého týdne  funguje nové testovací místo v Turnově na zimním stadionu. Možnost testování je vždy v po-čt v čase 12:00 – 16:00 hodin. Rezervace se provádí přes internetové stránky www.medila.cz. Testování je možné jednou za 3 dny na náklady zdravotní pojišťovny. Výsledek se testované osoby dozví hned na místě (za 15 minut), v případě pozitivního výsledku je možné hned na místě provést konfirmační PCR test. Společně s turnovskou nemocnicí tak nyní v  Turnově fungují dvě testovací místa.
  4. V pátek dne 07.05.2021 přijede před místní Dům s pečovatelskou službou pojízdná prodejna, která bude na místě prodávat v čase 13:30 – 14:30 hodin. V nabídce najdete mimo jiné: kuřecí maso, vepřové maso, hovězí maso – vše bude balené, vajíčka, tlačenka, jitrnice, uzené, chlebíčky a zákusky. Chlebíčky a zákusky se budou rozdávat k nákupu zdarma.
  5. Vážení spoluobčané, k dnešnímu datu bylo sečteno 70% obyvatel v obci Příšovice. Zúčastněte se prosím povinného Sčítání 2021, které končí již 11.05.2021. Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11.05.2021 online na webové adrese www.scitani.cz. Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, abychom se v Příšovicích sečetli opravdu všichni na jedničku.
  6. V pondělí dne 03.05.2021 proběhne rekonstrukce v prostranství obce Na Kovárně. Prosíme obyvatelé této oblasti, aby neparkovali vozy na tomto prostoru.
  7. V období od čtvrtka dne 13.05.2021 do soboty dne 15.05.2021 se předpokládá pokládka základního živičného povrchu v části obce Na Závodí. Prosíme občany, aby své vozy parkovali v dané době u místní sokolovny.  
  8. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí akci na informativní rozbor pitné vody. Tato nabídka platí do konce měsíce května a vychází na 774,– Kč. Zájemci o tuto nabídku prosím nechť se nahlásí na Obecní úřad Příšovice na tel. čísle: 485 177 025 do konce měsíce dubna. Obec Příšovice nechá udělat rozbor pitné vody v místní studánce a o výsledku vás bude informovat.
  9. Dáváme na vědomí, že v neděli dne 09.05.2021 od 13:30 hodin proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne na prostranství před místní sokolovnou. Vše, co je možné odevzdat je na letácích vyvěšených v naší obci.
  10. Upozorňujeme občany, že je obci zákaz černých skládek. Zejména žádáme občany, aby se neodkládal odpad na jiná místa, než na prostory k tomu určené (týká se to pneumatik, klestí a trávy). Prostranství kolem nové čističky odpadních vod za garážemi bude monitorováno. Nově pro odkládání trávy a větví je vyznačené místo za garážemi. Dále připomínáme, že každou třetí sobotu (15.05.2021) je možné odpad odložit také na místní sběrné místo.