oficiální stránky obce
  1. Dáváme občanům na vědomí, že je opravena a zprovozněna studna na místním hřbitově.
  2. Dále informujeme občany, že od minulého týdne  funguje nové testovací místo v Turnově na zimním stadionu. Možnost testování je vždy v po-čt v čase 12:00 – 16:00 hodin. Rezervace se provádí přes internetové stránky www.medila.cz. Testování je možné jednou za 3 dny na náklady zdravotní pojišťovny. Výsledek se testované osoby dozví hned na místě (za 15 minut), v případě pozitivního výsledku je možné hned na místě provést konfirmační PCR test. Společně s turnovskou nemocnicí tak nyní v  Turnově fungují dvě testovací místa.
  3. V pátek dne 07.05.2021 přijede před místní Dům s pečovatelskou službou pojízdná prodejna, která bude na místě prodávat v čase 13:30 – 14:30 hodin. V nabídce najdete mimo jiné: kuřecí maso, vepřové maso, hovězí maso – vše bude balené, vajíčka, tlačenka, jitrnice, uzené, chlebíčky a zákusky. Chlebíčky a zákusky se budou rozdávat k nákupu zdarma.
  4. Prosíme občany, kteří se nestihli sečíst v rámci sčítání lidu, domů a bytů, aby tak učinili do 11.05.2021. Sečíst se lze na stránkách www.scitani.cz nebo pomocí listinného formuláře a to také do 11.05.2021. Sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu. Dotazy ohledně sčítání směřujte na email dotazy@scitani.cz nebo na linku 253 253 683.
  5. Stále probíhá rekonstrukce komunikace Na Závodí, kterou provádí vítězná firma Eurovia CS, a.s. z výběrového řízení. Rekonstrukce probíhá po etapách, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy.
  6. Dále informujeme, že stále probíhá rekonstrukce balkónů na místní Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
  7. Také informujeme, že byla zahájena oprava fasády na sportovní hale za místní základní školou.
  8. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí akci na informativní rozbor pitné vody. Tato nabídka platí do konce měsíce května a vychází na 774,– Kč. Zájemci o tuto nabídku prosím nechť se nahlásí na Obecní úřad Příšovice na tel. čísle: 485 177 025 do konce měsíce dubna. Obec Příšovice nechá udělat rozbor pitné vody v místní studánce a o výsledku vás bude informovat.
  9. Dáváme na vědomí, že v neděli dne 09.05.2021 od 13:30 hodin proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne na prostranství před místní sokolovnou. Vše, co je možné odevzdat je na letácích vyvěšených v naší obci.
  10. Upozorňujeme občany, že je obci zákaz černých skládek. Zejména žádáme občany, aby se neodkládal odpad na jiná místa, než na prostory k tomu určené (týká se to pneumatik, klestí a trávy). Prostranství kolem nové čističky odpadních vod za garážemi bude monitorováno. Nově pro odkládání trávy a větví je vyznačené místo za garážemi. Dále připomínáme, že každou třetí sobotu (15.05.2021) je možné odpad odložit také na místní sběrné místo.