oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na 11% svijanský Máz za 8,90 Kč od pondělí dne 19.04.2021 do neděle dne 25.04. 2021.
  2. Prosíme občany, kteří se nestihli sečíst v rámci sčítání lidu, domů a bytů, aby tak učinili do 11.05.2021. Sečíst se lze na stránkách www.scitani.cz. nebo pomocí listinného formuláře a to také do 11.05.2021. Sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu. Dotazy ohledně sčítání směřujte na email dotazy@scitani.cz nebo na linku 253 253 683.
  3. Stále probíhá rekonstrukce komunikace Na Závodí, kterou provádí vítězná firma Eurovia CS, a.s. z výběrového řízení. Rekonstrukce probíhá po etapách, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy.
  4. Dále informujeme, že stále probíhá rekonstrukce balkónů na místní Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
  5. Také informujeme, že byla zahájena oprava fasády na sportovní hale za místní základní školou.
  6. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí akci na informativní rozbor pitné vody. Tato nabídka platí do konce měsíce května a vychází na 774,– Kč. Zájemci o tuto nabídku prosím nechť se nahlásí na Obecní úřad Příšovice na tel. čísle: 485 177 025. Obec Příšovice nechá udělat rozbor pitné vody v místní studánce a o výsledku vás bude informovat.
  7. Dáváme na vědomí, že v neděli dne 09.05.2021 od 13:30 hodin proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne na prostranství před místní sokolovnou.
  8. Upozorňujeme občany, že je obci zákaz černých skládek. Zejména žádáme občany, aby se neodkládal odpad na jiná místa, než na prostory k tomu určené (týká se to pneumatik, klestí a trávy). Prostranství kolem nové čističky odpadních vod za garážemi bude monitorováno. Nově pro odkládání trávy a větví je vyznačené místo za garážemi. Dále připomínáme, že tuto sobotu dne 24. 04.2021 je možné odpad odložit také na místní sběrné místo.