oficiální stránky obce
  1. Upozorňujeme občany, že ordinace MUDr. Trněného bude od úterý dne 13.04.2021 do pondělí dne 19.04.2021 uzavřena. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. Sestra Vodrážková bude přítomna.
  2. Informujeme občany, že s platností od pondělí dne 12.04.2021 jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února. Více informací včetně přehledu po linkách naleznete zde: www.iidol.cz/aktuality.
  3. Prosíme občany, kteří se nestihli sečíst v rámci sčítání lidu, domů a bytů, aby tak učinili do 11.05.2021. Sečíst se lze na stránkách www.scitani.cz. nebo pomocí listinného formuláře a to také do 11.05.2021. Sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu. Dotazy ohledně sčítání směřujte na email dotazy@scitani.cz nebo na linku 253 253 683.
  4. Stále probíhá rekonstrukce komunikace Na Závodí, kterou provádí vítězná firma Eurovia CS, a.s. z výběrového řízení. Rekonstrukce probíhá po etapách, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy.
  5. Dále informujeme, že probíhá rekonstrukce balkónů na místní Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích.
  6. Ve středu dne 14.04.2021 proběhne od 17:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční v přísálí místní sokolovny, Příšovice č.p. 145. Na programu bude: 1/Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok 2021, 6/ Projednání a schválení darovací smlouvy týkající se pozemku p.č. 914/34 v k.ú. Příšovice, 7/ Informace starosty, 8/ Diskuse, 9/ Závěr.
  7. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí akci na informativní rozbor pitné vody. Tato nabídka platí do konce měsíce května a vychází na 774,– K4. Zájemci o tuto nabídku prosím nechť se nahlásí na Obecní úřad Příšovice na tel. čísle: 485 177 025.
  8. Upozorňujeme občany, že v obci Příšovice proběhne v úterý dne 20.04.2021 v čase 07:00 – 16:00 hodin plánovaná odstávka elektřiny. Seznam adres, kterých se výpadek týká je k dispozici na stránkách obce www.prisovice.cz.
  9. Dáváme na vědomí, že v neděli dne 09.05.2021 od 13:30 hodin proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr proběhne na prostranství před místní sokolovnou.